Nieuwpoort! Binnenkort kap ca. 70 GROTE Bomen

1024 380 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Bewoners zijn verrast als er huis aan huis brief in de bus beland en worden ongerust, en worden wellicht te laat wakker!
Ze gaan de vestingwallen weer als “nieuw” maken?  Kapvergunning is blijkbaar al verleend, maar er waren daarna nog wat (ecologische en waterschap) plooien glad te strijken?
Er wordt geschreven over Bewoners-avonden?  In 2016 is er een eerste plan gepresenteerd, bewoners herinneren zich daarna geen andere avonden en worden nu even geïnformeerd, maar zijn VERBIJSTERD als nu blijkt dat het een KAALSLAG plan geworden is.  Dit om, zoals geschreven wordt: (doel) in 2022 met herdenking Nieuwe Hollandse Waterlinie klaar te zijn? (te kunnen vieren?) Zonder direct uitgebreid overleg en eerlijke/transparante uitleg en participatie met belanghebbende bewoners.  De kap is wellicht op korte termijn een feit, maar bewoners en natuur op en in het gebied erom heen SCHREEUWEN om minimaal herziening met een frisse hernieuwde blik op dit kapitaal en natuur vernietigende plan.  Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Er is een aanspreekpunt bij de gemeente Molenlanden (Nieuwpoort) Projectleider mevrouw M. van de Ven.

1 comment
  • Anthon
    REPLY

    vreselijk, we hebben al bomen te kort. Bomen betekent leven voor de vogels maar ook zuurstof voor de mens.
    Jammer dat hier geen oog voor is.

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.