Kappen monumentaal Kastanjelaantje Enschede

720 597 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Deze week kreeg onze wijk te horen dat het Kastanjelaantje, dat onze wijk zo karakteriseert, gekapt gaat worden.
De bomen zouden ziek zijn (kastanjebloedingsziekte) en een gevaar vormen.
Het gaat om 52 immens grote paardenkastanjes die samen een prachtige laan vormen.

In andere steden (Zwolle, Dordrecht) is deze ziekte met succes bestreden. Maar daar wil de gemeente Enschede niet aan.

_______________

Melding:
Zijn er geen andere oplossingen? In plaats van kappen?
Zoals de warmtebehandelingen in oa Zwolle en Dordrecht? De injecties in Friesland?

Bericht van de gemeente Enschede:

https://www.facebook.com/512724792243787/posts/1193717937477799/

Kastanjelaan door ziekte geveld

De fraaie kastanjelaan aan de Hoge Boekelerweg in Enschede wordt geveld. Het merendeel van de 52 paardenkastanjes is uitgeput en lijdt aan de kastanjebloedingsziekte. Om de veiligheid voor de wandelaars te waarborgen worden komende week al 15 ernstig aangetaste bomen geveld.
Met de buurt wordt een plan opgesteld om volgend jaar een nieuwe laan aan te planten.

De boominspectie van dit jaar heeft aangetoond dat de kastanjebloedingsziekte zeer ernstig is. De droge zomer van vorig jaar heeft de kastanjes kwetsbaar gemaakt. Nog een paar jaar genieten van de laan is niet langer verantwoord.

Nieuw plan
Met de omwonenden wordt binnenkort een bijeenkomst gepland om te horen wat zij belangrijk vinden hoe de nieuwe laan voor de volgende generatie Enschedeërs eruit moet zien. Bespreekbaar is welke boomsoorten, aantallen en loop van de laan. Het vellen van de rest van de kastanjes en grondwerk voor nieuwe aanplant kan dan deze winter worden uitgevoerd.

Noodkap
De noodkap van 15 kastanjes en 1 beuk zal op korte termijn plaatsvinden. daarover is inmiddels overleg geweest met de natuur- en milieuraad en is een toetsing in het kader van de flora- en faunawet geweest. Een noodkap wordt uitgevoerd als er gevaar dreigt van spontaan afbrekende takken of vallende bomen bij wind en storm.

1 comment
  • Ilse M
    REPLY

    Vandaag ben ik door het laantje gelopen en er zijn deze week geen 16 maar in ieder geval 21 bomen gekapt. De helft van het laantje is nu kaal. Tevens is de gemeente nog bezig met het rigoureus snoeien van de overige bomen in het laantje. Een week voor de snoei was het laantje ineens afgesloten met een rood/wit lint en een bord ‘vallend hout’, voor die tijd was het laantje gewoon te betreden. Ik heb het vermoeden dat de gemeente het directe gevaar van vallend hout heeft ingezet om de bomen te kunnen kappen.

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.