Kap monumentale bomen voorterrein Museum Paleis Het Loo

1024 418 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Wij als aanwonenden werden verrast met een voldongen feit zonder enig overleg en vooraankondiging, dat er een totaal nieuw rooiplan en aanplant was samengesteld voor de monumentale beukenlanen op de voorterreinen van Museum Paleis Het Loo, opgesteld en geadviseerd door het bureau Cobra Boomadviseurs aan de directie van het museum. Deze plannen werden afgelopen vrijdag 8 mei aan ons per email bekend gemaakt door de directeur Michel van Maarseveen.
Als aanwonenden en belanghebbenden leggen wij hier ons niet bij neer en willen alsnog dit kapplan voorkomen en willen betere alternatieven voor het behoud en onderhoud van deze monumentale beukenlanen.
Inmiddels is er een bezwaaraantekening (zie bijlage) gemaakt tegen de verkregen kapvergunningen afgegeven door de Provincie Gelderland.
Volgens ons zijn er bij deze afgifte procedure fouten gemaakt, die juridisch aanvechtbaar zijn.

Oproep/brief voor omwonenden – 12 mei 2020

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.