Instemming gemeenteraad Soest voor Kap Landgoed De Oude Tempel

480 640 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Landgoed De Oude Tempel in Soesterberg staat wederom op de nominatie om gekapt te aan worden.
Eerder werd dit plan door de Raad van Staten vernietigd.
300 woningen realiseren op deze locatie betekent kappen van al het bos!!!
De tussenliggende beschermde monumentale  Beukenlanen zullen hierdoor niet langer duurzaam te handhaven zijn, wat overigens in strijd is met de uitspraak van de Raad van Staten.
Met de opbrengsten van uit dit project denkt men het gat in de begroting te kunnen dichten bij de Provincie; een Provincie die overigens keurmeester is geworden van zijn eigen vlees en de ene naar de andere ontheffing verleend om maar te kunnen bouwen. Er leven 11 zeer beschermde diersoorten waaronder De Das, Zwarte Specht en Rosse Vleermuis.
De provincie Utrecht heeft het Landgoed in het verleden ingetekend als oude beschermde bosgroeiplaats, nu er geld nodig is gaat deze vlieger opeens niet meer op!
Onbruikbare Ecoducten (Groen voor Rood) zijn hier mede veroorzaker van. Ecoduct Boelestaal heeft meer dan 20 miljoen euro gekost, men wist voor de bouw al dat dit ecoduct nooit zou kunnen functioneren wegen afsluiten door defensie.

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.