Bomenkap Koeberg Bemerler bos Cadier en Keer zuid limburg

480 499 Meldpunt Bomenkap

Bosranden Bemelerberg en Schiepersberg worden aangepakt Soortenrijkdom wordt gestimuleerd

Het kappen van bomen gaat mensen begrijpelijkerwijs aan het hart. Tegelijkertijd kunnen mensen ook zien dat er, als het met beleid gebeurt, na verloop van tijd meer variatie en soortenrijkdom voor terugkomt. Het Limburgs Landschap gaat in februari aan het werk tussen de Bemelerberg en Schiepersberg richting Cadier en Keer. Delen van bosranden van Mettenberg, Bunderberg, Koeberg, Julianagroeve en Schiepersberg worden over een breedte van 5 tot 20 meter plaatselijk gekapt.

Opvallende bomen zullen blijven staan. De maatregel vloeit voort uit de luchtvervuiling. De bodem is de laatste eeuw door neerslag van stoffen als stikstof uit verkeer, landbouw en industrie verzuurd en te voedselrijk geworden. Hoewel de vervuiling door allerlei maatregelen gelukkig is afgenomen, is die nog steeds te hoog voor veel kwetsbare natuurgebieden. Omdat de luchtvervuiling niet snel genoeg te stoppen blijkt, krijgt onder andere Het Limburgs Landschap geld van de provincie Limburg om de schade te beperken onder de naam PAS- maatregelen (Programmatische Aanpak Stikstof). Dit is toch je reinste kolder, de hele klimaathype is gebaseerd op het C02 probleem. Bomen nemen C02 op en die worden nu juist omgehakt?? Maar omdat er stikstof in de bodem zit is krijgt het verhaal een andere wending. Ik persoonlijk denk eerder aan de opbrengst van bio-massa gezien de berg versnipperd hout die aanwezig is. Dit brengt tenslotte en hoop geld op en het Limburgs Landschap moet tenslotte ook ergens van leven. En is er voordat er omgehakt werd de nestbomen in kaart gebracht en zo ja is daar een rapport van.?

PAS-gebieden

Het PAS geldt voor 118 Natura 2000-gebieden in Nederland met stikstofgevoelige natuur (de PAS-gebieden). Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden die extra bescherming krijgen, omdat er bijzondere planten en diersoorten voorkomen.

Dit is gewoon een vrijbrief om bomen te kunnen kappen.

Het Limburgs Landschap wil graag meer soortenrijkdom. Door bomen te kappen en weg te halen, verdwijnt er voedselrijkdom uit het gebied en komt er ruimte voor andere, meer kwetsbare, soorten. Van nature komen er bepaalde boomsoorten voor in Zuid-Limburg. Om de bossamenstelling zo natuurlijk mogelijk te maken, gaat Het Limburgs Landschap bij het kappen van de bomen eerste de ‘’vreemde’’ soorten als Amerikaanse eik, populier en door essentaksterfte aangetaste essen weghalen. Na het kappen wordt, later dit jaar, ook de strooisellaag verwijderd. Zo verdwijnen er nog meer voedingsstoffen en komt plaatselijk de kalkbodem aan de oppervlakte. Al eerder omgevallen bomen blijven liggen omdat er al veel nieuw leven in zit zoals insecten en paddenstoelen.

Diversiteit betekend dat Limburgs .Landschap de natuur naar hun hand wil zetten zoals zij denken dat natuur eruit moet zien. Dit blijkt uit de tekst die zegt dat opvallende bomen mogen blijven staan. Wat is precies een opvallende boom ??

Vervolgbeheer

De hellingbossen rondom Bemelen en Cadier en Keer krijgen door deze ingreep gevarieerdere randen met meer milieuverschillen en geleidelijke overgangen van korte, grazige vegetatie naar hoog opgaand bos. Het varieert van vol in de zon, op kalk of grindrijke bodem, via halfschaduw naar juist beschut en dichter bos. Zo vinden meer soorten een geschikte plek. De uitgedunde bosstroken zullen met een kudde schapen en geiten begraasd gaan worden.

Natuurlijk zorgt deze stevige ingreep voor een andere bosbeeld, soms is het zelfs even rommelig. De ervaring leert dat het eerst even schrikken is. Gelukkig levert het de komende jaren natuurrendement op en dat is naast de bijdrage aan de soortenrijkdom ook voor de wandelaars aantrekkelijk.

Soortenrijkdom en doeltypes dit zijn een soort steekwoorden geworden: Voor zo ver ik weet kent de natuur geen soortenrijkdom en doeltypes. Enigste wat ik zie is een grote puinhoop en dit wordt met een leuk verhaaltje afgedaan. De bomen die omgaan waren soms wel 80 jaar oud.

De aapjesorchis is een zeer zeldzame verschijning in Zuid-Limburg, het zou mooi zijn als die zou kunnen profiteren van het uitgevoerde kapbeheer.

Dus om een aapjesorchis terug te krijgen wordt er een perceel bos omgehakt. Weten de inwoners en omwonende van dat gebied Uberhaupt waar het over gaat?

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.