Bomenkap Kamperland

640 480 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Ik sluit aan bij de eerdere melding hierover.
Ik heb geconstateerd dat hier een afschuwelijke kaalslag heeft plaatsgevonden.
Navraag bij Staatsbosbeheer leerde mij dat als reden werd  gegeven dat er nieuw hekwerk nodig was voor de runderen.
Maar hier zijn wel over een breedte / diepte  van 5 meter alle bomen over de gehele weglengte gerooid.
Het hekwerk had ook 1 meter verplaatst kunnen worden.

Hier verschillende keren met Staatsbosbeheer gemaild. Volstrekt onzinnige redenering.
Ik heb gisteren 24 maart gezien dat alle bomen  versplinterd worden voor de biomassa.
Door staatsbosbeheer werd ontkend dat hier sprake was van commerciële doeleinden.
Het is een grote schande.
Prachtige bomen die zijn geveld met verschillende drogredenen.
Overheid is in deze weer volstrekt onbetrouwbaar.

2 reacties
 • Krats
  REPLY

  Wethouder Pim Schenkelaars heeft nadat hij erop is aangesproken een memo uitgegeven en beweert daarin dezelfde onzin over een hekwerk dat overgroeid zou zijn met struiken en daardoor vervangen moest worden. Er stond niet eens meer een hekwerk daar en de runderen konden er niet komen, want het hekwerk liep everder terug vertikaal het bos in. Weet op wie U stemt bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.
  De heer Schenkelaars had niet de moed en het fatsoen om mij terug te mailen toen ik hem wees op het kappen, maar kwam met zijn onzin memo voor de raadsleden.

 • Krats
  REPLY

  Er zijn bomen gerooid voor Waterschap Scheldestromen over een lengte van enige kilometers langs de Ruiterplaatweg. Na dat stuk begon een stuk van een paar honderd meter dat toebehoorde aan Staatsbosbeheer. Het versnipperde hout van het Waterschap is afgevoerd, althans ik kan het nergens vinden. Het versnipperde hout van de paar honderd meter van het natuurgebied van Staatsbosbeheer ligt nu op 30 maart 2020 op een parkeerplaats bij het bos langs de Schotsmanweg vlakbij restaurant Wimpie.
  Er lagen twee heuvelrijen van elk zo’n 50 meter lang. Het gaat om een honderd kubieke meter hout voor het kleine stukje van Staatsbosbeheer. Het Waterschap moet vele duizenden kubieke meters hout versnipperd hebben zogenaamd voor reparatiewerkzaamheden.

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.