Bomenkap Flevoland

1024 924 Meldpunt Bomenkap

Melding:
De afgelopen twee dagen, 12 en 13 februari 2024, ben ik door de Flevopolder gefietst. Ik ben me rotgeschrokken wat daar recentelijk aan bomen en struiken is weggezaagd. Is de Flevopolder al een groot vergiftigd landbouwgebied, zonder al te veel biodiversiteit. Staatsbosbeheer, Flevolandschap en Natuurmonumenten hebben de afgelopen maanden weer heel veel bomen weggezaagd en daarmee de polder nog verder verarmd. Agrariërs van de polder volgen blijkbaar het voorbeeld van de natuurbeheerders want ik zie ze regelmatig de wegbermen (openbaar groen!) voor hun huizen / bedrijven millimeteren met hun maaimachines. Als ik ze daarop aanspreek is de boze, soms agressieve reactie dat ze dat doen zodat het onkruid, lees: de natuur, niet oprukt naar tot aan hun voordeur. En dat is nog niet alles, de waterstand in de polder is dit jaar bewust verhoogd zodat de bomen in de polder massaal gaan verzuipen.

Wegbermen waar recent gezaagd is zijn nu kale stukken zwarte kleigrond, oevers van vaarten zijn kale stukken zwarte kleigrond, in het gebied De Stille kern van het Horsterwold is ook heel veel weggezaagd en staan nog heel veel bomen met een stip erop (geblesd) om ook gezaagd te gaan worden. Harderbroek is weer geplagd en verder ontbost. Langs de Knardijk zijn vele struiken en bomen weggezaagd. Hoezo genieten van het oerhollandse landschap?

Op het kaartje is de beschadigde natuur met rood ingekleurd, mijn fietsroutes met groen (want de fiets – zonder elektrische trapondersteuning! – zijn groen / schoon). De fietspaden zijn her en der weer verder verzakt door de zware bosbouwvoertuigen die veel te zwaar zijn voor de lichte fundering van de fietspaden. Het zal ze een zorg zijn, de buit is weer binnen.

De temperaturen lopen schrikbarend snel op maar de korte termijn visie van effe snel geld binnen harken is voor de natuurbeheerders blijkbaar belangrijker. De fietser mag aankomende zomermaanden fietsen onder een brandende zon, vindt bijna geen schaduwplekje langs de fietspaden … tegen de zomerhitte is niet meer tegenop te drinken. Risico van uitdroging onderweg wordt steeds reëler. En deze situatie zal voorlopig nog jaren het geval zijn. Namens alle fietsers: natuurbeheerders BEDANKT! Weet dat ik jullie tijdens mijn fietstochten vaak zal vervloeken!

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.