Bomenkap en omvorming te Ligteveld in Neer,

1024 683 Meldpunt Bomenkap

Bomenkap en omvorming groensingels/struweel/plantsoen naar gazon bij sportpark Ligteveld in Neer, gemeente Leudal (dezelfde gemeente die als doel heeft om in 2020 de meest duurzame gemeente van Limburg te willen zijn).

Melding:
Neer kende een prachtig sportterrein, waarin de diverse terreinen (voetbalvelden, tennisbanen, ruiterclub, evenemententerrein) gescheiden waren middels groensingels van ongeveer 6 meter breed. In het midden van deze groene stroken stonden eikenbomen. Deze bomen zijn als jongeling geplant rond 1970, de tijd van aanleg van het sportterrein, ze zijn dus tussen de 50 en 60 jaar oud.

Echter in de afgelopen 10 jaar is men bezig om de onderbegroeiing stelselmatig te verwijderen. (En in te zaaien met gazon.) Ook zaagt men er telkens bomen tussenuit.
Via google maps is eenvoudig na te meten dat er een lengte was van 2250 m, gelet op de breedte leverde dit dus een ‘bos’ op van bijna 1,5 (!) hectare. De onderbegroeiing fungeerde niet alleen als vangnet voor de bladeren in de herfst, maar zorgde ook voor een rijke humuslaag op de bodem en het daarbij behorende insecten- en bodemleven. Ook vele vogels en kleine dieren vonden er broed- en nestgelegenheid. Van de oorspronkelijke aanplant is minder dan 2000 m2 over (rond de tennisbanen). Van de grote eikenbomen verdwijnen er steeds meer bomen.

Op maandag 5 maart werden weer 3 bomen omgezaagd. Deze stonden tussen de voetbalvelden en het evenemententerrein. Gezonde bomen die niemand tot last waren! Juist als er een tentfeest was, boden deze grote bomen een perfecte plek om gezellig met elkaar onder het bronsgroen lover te genieten van het goede leven!

Elke hovenier zal kunnen beamen dat gazon onderhouden arbeidsintensiever is als het onderhoud aan de voormalige onderbegroeiing.  En daarmee is het dus ook duurder en vanwege de inzet van gemotoriseerde machines bovendien vervuilender.

Elke ecoloog zal kunnen beamen dat het verwijderen van deze groene corridors als een directe aanslag geldt op de zo broodnodige en gewenste ecologische diversiteit. Dit is pure verarming…

Er zijn plannen om op de sportvelden een MTB-parcours en een wielerbaan (asfalt) aan te leggen. Deze ontwikkelingen brengen een nog verdergaande vernietiging met zich mee. En dat ondankst het gegeven dat er elders in de gemeente vier sportparken worden opgeheven, waar dus de ruimte al voorhanden is!!!)

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.