Bomenkap Bergen op Zoom in Brabantse Wal Natura 2000 gebied

850 621 Meldpunt Bomenkap

Melding:
In de periode van 2018 en 2021 is er in de woonwijk van Klein Molenbeek te Bergen op Zoom in het Natura 2000 gebied van Brabantse Wal een groot aantal aan bomen gekapt. (Deze info is herleid van de website ma.godrne.nl) Het gaat hierbij om de bomen op het perceel nr 9 van een huiseigenaar die zijn grond wil verkavelen en zo meer huizen wil bouwen. Binnen dit plan (opgesteld door de gemeente Bergen op Zoom) staat uitdrukkelijk beschreven in de voorwaarde dat het groene karakter behouden blijft in het gebied. Het gaat hier dikwijls om bomen met een diameter van ruim 1 meter of zelfs groter! Aan deze eis is zondermeer NIET voldaan.
Aangezien het plan niks stelt qua bescherming van Natura 2000 gebieden en de gemeente heeft geoordeeld dat dit niet schadelijk is voor de flora en fauna, hebben zij reeks groen licht gegeven voor het bestemmingsplan. De Raad van State heeft recent hier een halt toegeroepen en beslist dat het plan meer duidelijkheid moet bieden vanuit de gemeente omtrent de groene omgeving.
Na pakweg een periode van 2 à 3 jaar is het groene karakter echter ernstig geschaad en is een deel van het perceel (wat zich in het Natura 2000 gebied bevindt) letterlijk verschroeid en heeft het veel weg van een platgebrand stuk aarde.
Binnen de gemeente Bergen op Zoom geldt een vergunningsloze-regeling omtrent het kappen van bomen. Tot veel ongenoegen van buurtbewoners die fel tegenstander zijn van het bestemmingsplan.
De bomensoorten in kwestie betreffen voornamelijk eikenbomen met de eerder genoemde diameter. Sinds de kap (wat nu inmiddels 3 maanden geleden is) heeft er geen herbeplanting plaatsgevonden.

Bijgevoegd zijn een aantal luchtfoto’s van door de jaren heen, een vergelijking van de situatie voor en na, een indicatie waarop te zien is dat het gebied net binnen het Natura 200 gebied valt en een vergelijking van een gekapte boom in verhouding met een volwassen persoon.

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.