Bomen kappen op Noord-Beveland

976 531 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Sinds twee weken zijn ze hier langs de Ruiterplaatweg tussen Kamperland en de Stormvloedkering over een breedte van 30 meter vele honderden bomen aan het kappen. Het is te schandalig voor woorden deze idioterie. Laat ze niet zeggen,dat ze het voor de verkeersveiligheid doen, want deze bomen die wel tot 15 tot 20 meter hoog zijn staan dikwijls wel 30 of meer meter van de weg. Wat zit hier achter deze complete idioterie? Honderden gekapte bomen liggen er nu langs de weg.

Over een afstand van kilometers wel 1000 tot 2000 bomen gekapt. Ze zijn gewoon bestemd voor de bio centrales waar ze een massa CO2 en fijnstof de lucht inblazen. Ik heb vorige week een auto van Waterschap Scheldestromen daar in de bossen gezien. Wellicht hebben die aangegeven tot waar gekapt ging worden. Het lijkt me dat de gemeente eigenaar is van die bomen. Wie is hier bij de gemeente, waterschap of Staatsbosbeheer zo crimineel te werk gegaan om ons prachtige eiland te vernielen?

Lees ook

graag delen
5 reacties
 • Cees van Dijk
  REPLY

  Rechtse rotschoften (ik heb het over de politici die dit mogelijk maken) haten bomen, zien ze als nutteloos. Misschien dat hun handlangers (of ze nu bij Rijkswaterstaat, het waterschap of Staatsbosbeheer zitten) deze bomen versnipperen en verpatsen als brandstof.

 • Krats
  REPLY

  Hulde aan de PZC die een link naar het filmpje heeft gepubliceeerd.

  https://www.pzc.nl/bevelanden/tussen-recreatiepark-schotsman-en-schotsmanweg-zijn-alle-struiken-en-bomen-omgezaagd~a3c99c1c/

  Ook heeft de PZC de daders in dit geval Waterschap Scheldestromen en Staatsbosbeheer om een reactie gevraagd.
  Hier is het artikel uit de PZC:
  Tekst PZC:

  Tussen recreatiepark Schotsman en Schotsmanweg zijn alle struiken en bomen omgezaagd
  KAMPERLAND – Stapels takken, struiken en gekapte bomen liggen langs de Ruiterplaatweg in Kamperland. Tussen recreatiepark Schotsman en de Schotsmanweg zijn langs de weg alle struiken en bomen omgezaagd of weggehaald.
  Op de website van het Landelijk Meldpunt Bomenkap is inmiddels een protestfilmpje gepost en wordt schande van gesproken van de kap. Het blijkt te gaan om verschillende onderhoudswerkzaamheden. Ten eerste door waterschap Scheldestromen.
  Langs de weg loopt een sloot en daar was nogal wat achterstallig onderhoud aan. Bomen en struiken groeiden in de sloot of slootswal en daardoor kon het water niet goed meer wegstromen. Dat is niet wenselijk volgens het waterschap en daarom is nogal wat groen gerooid.
  En ook Staatsbosbeheer is daar bezig. In het achterliggende natuurgebied lopen Schotse Hooglanders te grazen en om deze grote dieren in het natuurgebied te houden moet er een goede afrastering staan. Alleen bleek de oude afrastering te slecht.
  Er staken delen uit waaraan de Hooglanders zich konden verwonden en het was te zwak geworden. ,,En omdat het oude raster helemaal verweven was met de bomen en struiken die daar stonden moesten die weg om het te kunnen verwijderen”, vertelt boswachter Karel Leeftink. Als straks het nieuwe hek er staat laat Staatsbosbeheer de natuur weer z’n gang gaan en Leeftink verwacht dat met twee jaar de stobben weer zo ver zijn uitgelopen dat er niets meer te zien is van de bomenkap.
  Het hout dat is weggehaald, is niet geschikt voor verwerken tot planken of kasten. Daarom wordt het versnipperd en verbrand in een biomassacentrale.

  Einde tekst.

  Nou het echte verhaal
  De waterschappen en Staatsbosbeheer beheren vele miljoenen bomen in Nederland. Deze bomen behoren toe aan de bevolking maar worden door de waterschappen en Staatsbosbeheer gebruikt om hun portemonnee op oneigenlijke manier te vullen door de bomen te kappen en te laten versnipperen en te verkopen aan afnemers voor de bio-centrales. Om gezonde bomen te kappen wordt een smoes verzonnen. Zo zegt Waterscha Scheldestromen in dit geval over bomen die tot 30 meter van een nooit gebruikte en door hun nooit onderhouden greppel staan dat ze verwijderd moesten worden omdat voor de afwatering nodig was om de sloot te renoveren, hetgeen ze na het kappen niet doen!
  Er was geen sloot alleen een droge ondiepe greppel waar het waterschap nooit naar om gekeken heeft en waar bomen tot 20 meter hoogte in stonden!.
  Dit verhaal vertellen het waterschap en SBB bij de grootschalige kap in Kamperland. Staatsbosbeheer kapte 20 meter hoge bomen op dertig meter afstand van een omheining in een natuurgebied omdat de omheining zogenaamd begroeid was en de runderen zich konden bezeren.. Dat stuk omheining was al op diverse plaatsen verdwenen en daar liepen die runderen niet eens, want het gebied was al vrij tioegankelijk.! Boswachter Karel Leeftink staat gewoon ronduit te liegen tegen de PZC.
  Waarom is het verhaal of CO2 neutrale energie bedrog door CO2 opnemende bomen te kappen en te verbranden.
  Ik zal met een voorbeeld laten zien waarom het onzin is.
  Stel dat ik een legbatterij heb met 2000 kippen en mijn produkt is de handel in eieren. Nou stel ik een bedrijfsmanager aan die de zaak moet regelen. Deze man weet dat kippen geslacht kunnen worden en dan als vlees verkocht kunnen worden. Wat doet die man? Die verkoopt mijn kippen aan een poelier en zet 2000 ééndagskuikens terug in de hokken.
  Als ik vraag: Man wat doe je nou, nou is de handel in eieren naar de maan, dan antwoordt hij: Ik verkoop een kip en zet er een kip voor terug, dat is neutraal voor de handel.
  Zo iemand zou in een inrichting thuishoren. Een dergelijk antwoord geeft onze regering wel aan ons als we hun vragen waarom ze gezonde bomen kappen om op te stoken.
  Helaas is kappen en verbranden hetgeen de waterschappen en Staatsbosbeheer op zeer grote schaal doen.
  Stel dat ze 2000 grote gezonde bomen kappen van gemiddeld dertig jaar oud. Stel dat zo’n boom gemiddeld 500 eenheden CO2 per jaar afvangt. Het milieuprodukt van de boom is het afvangen van CO2.
  Dan vangen die bomen in 1 jaar tijd 2000 x 500 eenheden CO2 af . Dat is 1 miljoen eenheden CO2.
  In 10 jaar tijd 10 miljoen eenheden CO2.
  Wat beweert de regering groene energie-business? De bomen zijn gekapt door Comgoed.nl
  Het waterschap en SBB zeggen: Wij rooien een boom en planten er een andere boom voor terug, dikwijls pas een jaar later om de grond tot rust te laten komen. doordat wij een boom terugplanten is het CO2 neutraal en is groene energie duurzaam!
  Degene die kapte was:

  https://comgoed.nl/biomassa/

  in samenwerking met:

  Er staat letterlijk op de website van deze handelaar in houtsnippers van gezonde bomen:
  “CO2-neutraal met biomassa
  Tekst op de website:
  Biomassa is een verzamelnaam voor het biologisch afbreekbare gedeelte van organisch materiaal. Denk aan hout, gft-afval en plantaardige olie. Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding. Hierbij komt CO2 (koolstofdioxide) vrij – net als bij fossiele energie – maar de natuurlijke CO2-kringloop is hierbij veel korter. Door de aanplant van nieuwe bomen wordt het vrijkomende gas weer opgenomen. Stoken met biomassa is dus CO2-neutraal.”
  Einde tekst.
  Nou gaan we berekenen hoeveel CO2 deze nieuwe bomen afvangen in 10 jaar.
  Het eerste jaar wordt dikwijls nog niet geplant. Het tweede jaar komt een stek in de grond die bijvoorbeeld 1 eenheid CO2 afvangt in een jaar. Elk jaar vangt zo’n boom iets meer CO2 af, maar zeg dat het gemiddelde afvangen per jaar gedurende deze 100 jaar 100 eenheden is over de periode van 10 jaar. Totaal is dat 2000 x10 x 100 eenheden CO2 = 2 miljoen eenheden.

  Over een periode van 10 jaar worden er dus vele miljoenen eenheden (8 miljoen) CO2 minder afgevangen.

  De groene energie-mafia belazert de bevolking met hun kletskoek, dat het verbranden van bomen in bio-centrales en het terugplanten van nieuwe bomen CO2-neutraal is. Het is gewoon boerenbedrog en oplichterij.
  Stop het massale bomen kappen in Nederland en weg met de bio-centrales die niet CO2-neutraal zijn maar CO2 kosten.

 • Krats
  REPLY

  Waarom het kappen en verbranden van bomen misdadig is?
  Er bestaat een zogenaamd periodiek systeem van de chemische elementen (stoffen) die in hier op aarde voorkomen. Deze elementen worden aangeduid met een hoofdletter of een hoofdletter gevolgd door een kleine letter.
  Van belang bij het bomenverhaal zijn drie elementen te weten: C – carbon (koolstof), O – oxygen en H – hydrogeen.
  Koolstof (C) is brandbaar? Wat gebeurt er als je koolstof verbrandt?
  Dan bindt koolstof (C) zich met zuurstof (O2) en wordt CO2 en er ontstaat warmte. Deze warmte is energie en de CO2 (koolstofdioxyde) is een afvalprodukt dat uitgestoten wordt in de buitenlucht en waarvan gezegd wordt dat het meehelpt bij de klimaatverandering doordat het de weerkaatsing van de zonnestralen verandert.
  Dus bij het verbranden van kolen of bomen die uit koolstof bestaan ontstaat CO2 en energie.
  Hoe groeien bomen eigenlijk en wat hebben die met CO2 te maken?
  Een boom is in wezen een levende chemische fabriek. Hij neemt via zijn bladeren CO2 en door middel van warmte en licht (zonlicht) en water (H2O) begint er een chemisch proces, waarbij de CO2 gesplitst wordt in O2 (zuurstof) die afgegeven wordt aan de lucht en de boom neemt de koolstof op samen met water.
  De hoeveelheid bladeren bepaalt hoeveel CO2 een boom kan omzetten in zuurstof.
  Het hout van een boom bestaat uit koolstof en water en omdat water niet brandt kan na drogen dit hout verbrand worden. in bio-centrales bijvoorbeeld.
  Nu beschouw ik twee gevallen:
  Geval 1: Ik verbrand steenkool. Dit is pure koolstof in een bio-centrale. Dan ontstaat CO2 en energie. Deze CO2 wordt door bomen gebruikt om om te zetten in zuurstof. Hierbij verdwijnt er dus CO2 en ontstaat zuurstof (O2).
  Geval 2: Nu kap ik bomen en verbrand die in een bio0-centrale. Dan ontstaat eveneens CO2 en energie. Nu zijn de bomen weg dus de CO2 blijft in de lucht en vermeerdert zich.

  Het is duidelijk, dat in geval 2 er een enorme toename van CO2 in de lucht zal ontstaan die niet meer omgezet kan worden in zuurstof.

  Het komt erop neer, dat het kappen van bomen gewoon zelfmoord is voor het leven hier op aarde.
  Degenen van de energie-mafia die vertellen dat het kappen en verbranden van bomen energie-neutraal zijn ofwel oliedom ofwel opzettelijk zwaar crimineel.
  Het kappen en verbranden van bomen is een misdaad tegen het leven op aarde.

 • C.Coppejans
  REPLY

  Mijn vrouw en ik wonen ter plekke en zijn ontsteld , verdrietig en boos door dit extreem natuurvandalisme van het waterschap en staatsbosbeheer.
  Wij verliezen schoonheid want de bomen ( essen, beuken, eiken ,elzen )stonden prachtig en hadden van deze weg waar wij 35 jaar geleden kwamen wonen , en die toen kaal was , een van de mooiste wegen in Zeeland gemaakt.We zien nu weer de treurnis van een kale dijk met prikkeldraad. Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen die in een groene buurt wonen gelukkiger zijn dan mensen die in groenarme omgeving leven Wij ervaren dat nu zelf.Waarom worden de bewoners van deze omgeving niet gehoord ?
  De bomen waren aan komen waaien en hadden dus al helemaal geen bestaansrecht was de impliciete mening van een woordvoerder van het waterschap. Wie vertegenwoordigt het bestaansrecht van deze bomen ? Je zou denken staatsbosbeheer maar gezien bovenstaande reakties is dat zeer naief. In de bomen leefden talloze vogels zoals grote groepen sijsjes die in het najaar in de elzen kwamen fourageren ,net zoals kleine groepen puttertjes en vinken dit de gehele winter doen.Deze prachtige vogels die beschermd moeten worden zijn hun leef- en fourageergebied kwijt . Als er vleermuizen in een gebouw leven wordt dit gerespecteerd .Waarom wordt het belang van deze vogels niet meegenomen in de besluitvorming, wie komt voor hen op? . Ik heb de boswachter met deze belangen geconfronteerd . Hij ging hier niet op in en kwam niet verder dan de afrastering , de sloot ( nooit een loopsloot geweest wat m.i.ook niet nodig is omdat hij zelden,reeds voirdat er bomen stonden, water bevat)en het maaien van de berm.( die 5 m breed is en waar enig snoeiwerk volstaan had zoals de verantwoordelijke van het waterschap mij meedeelde)
  Het ware verhaal lijkt te zijn : staatsbosbeheer heeft geldzucht (wat levert de verkoop van de bomen op?)en het is in dit geval nodig voor het vernieuwen van de afrastering en de bomen die nauwelijks in de weg staan leveren begrijp ik veel geld op.De kosten kunnen nog gedrukt worden doorbij het waterschap het idee van een loopsloot te doen herleven en het periodieke snoeiwerk aan te kaarten.
  Het is een opeenstapeling van zwakke beheersmotieven en (vooral ?) geldzucht waarbij de natuurwaarden en de beleving van de omwonenden geen enkele rol hebben gespeeld . Het getuigt van een kille ,nonchalante ,onverschillige, respectloze mentaliteit wat heeft geleid tot onvergeeflijk natuurvandalisme.

 • obsidi
  REPLY

  Beste Cees van Dijk,

  De voorzitter van de klimaattafel waaraan dit biomassa plan bedacht is was Diederik Samsom (Greenpeace-activist en PvdA-leider).
  Oriëntatie van de bestuurder maakt echt niet uit.

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.