Biomassa oogst Brunsveld

1024 575 Meldpunt Bomenkap

Is dit het toekomstbeeld voor alle houtsingels in de Achterhoek? Door de vraag naar biomassa en het subsidiëren van afzetten van singels om de 6 jaar door de provincie Gelderland? Gelderland levert je mooie streken!

Hoeveel insecten en larven die lekker aan het overwinteren waren zijn er versnipperd? Spechten moeten nu wel naar de voederhuisjes. Nu snap ik dat ze er dagelijks zijn. Tjonge jonge…

Het vreemde is dat de doelstelling van het agrarisch natuurbeheer in tekst: afzetten/beheer goed voor biodiversiteit; zorgt voor dekking, nestgelegenheid, voedsel etc etc. vaak tegenstrijdig is met het uitgevoerde beheer (is dit ook uitgevoerd in het kader van agrarisch natuurbeheer??). Er moet veel meer gefaseerd worden afgezet van de hakhoutstoven, liever 1 keer per 20-25 jaar dan natuurlijk 1 per per 6-10 jaar. Ook moet het agrarisch natuurbeheer zich veel meer richten op behoud van struiken ipv alles radicaal af te zetten….nog een wereld te winnen.

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.