Meld het!

1024 768 Meldpunt Bomenkap

In het hele land zien we de bomen en biodiversiteit verdwijnen, sinds het Rijk de geldkraan heeft dichtgedraaid.  Bomen leveren geld op en die verdwijnen en masse. Er lijkt geen enkel oog meer te zijn voor een goed leefgebied met voldoende biodiversiteit en verbindingen tussen deze gebieden. De overheid vindt dat onze natuurinstanties zelf hun broek maar moeten ophouden en sindsdien zijn de inkomsten van grootschalige kap niet meer weg te denken uit de budgetten. Wie beschermt onze natuur nog? Van handhaving lijkt nauwelijks nog sprake.

Deze website is een  plek met een open uitnodiging om wantoestanden bij u in de buurt in kaart te brengen.  Ieder artikel biedt mogelijkheid om uw verhaal in de comments achter te laten met de mogelijkheid tot het uploaden van fotografie of video. Wij verwerken dit later in een apart artikel.

Alvast dank voor uw bijdrage!

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.