80 bomen weg in Schiedam

960 720 Meldpunt Bomenkap

Kappen met kappen Schiedam is een initiatief dat ik via Huib Sneep heb ontvangen, als boomdokter is hij zeer kundig en actief op het gebied van groen en duurzaamheid.

Langs de Westfrankelandsedijk moet een regionaal ‘snel-fietspad’ komen met ernaast een extra breed voetpad komen. Daarvoor vindt de Gemeente Schiedam het geoorloofd om meer dan 80 volwassen bomen en 1700 m2 struikgewas te kappen. Dat mag niet gebeuren!

Waarom moeten deze 80 bomen weg? Volgens ambtenaren en het College om ter plaatse ‘veiligheidsrisico’s op te lossen’. Naast het 3,5 meter brede fietspad moet daarom ook nog een breed voetpad komen, totaal ruim 5 meter breed. Daarvoor is met de huidige bomen geen plek. Maar: iedereen die deze drukke verkeersader kent, ziet langs de Westfrankelandsedijk nauwelijks voetgangers; die lopen wel door het Volkspark en sterrenbos of laten hun hond uit op de brede grasstrook langs het parkbos.

Het merendeel van deze 80 bomen is door de stadsecoloog als gezond beoordeeld, met een goede levensverwachting. In de nieuwe situatie is er ruimte voor maximaal 24 nieuwe bomen. Toen het plan in juni aan de buurt werd gepresenteerd zei de projectleider dat het om enkele bomen zou gaan.

De huidige tot 20 meter hoge bomen vormen een belangrijke groene corridor voor de al met veel industrievervuiling en -geluid geplaagde bewoners van Schiedam West. De gemeentejurist probeert nu hard te maken dat het bezwaar van de 31 mensen die tegen de kap hebben geprotesteerd ongegrond wordt verklaard, omdat ze meer dan 100 meter van de bomenrij wonen.

Was het maar zo dat lawaai en stank zich minder dan 100 meter verplaatsen!

De bomen hadden al weg moeten zijn, maar door een noodkreet van Schiedammers is die actie uitgesteld tot 1 november. Tegelijkertijd is het grondwerk voor het fietspad in het gedeelte zonder bomen in volle gang.

Als dit plan doorgaat zijn er de laatste vijf jaar meer dan 7000 bomen in de stad gekapt, ook staan er deze week weer voor 300 bomen kapaanvragen in het Stadsblad.

Deel dit bericht met ieder die je kent om aan het college te laten weten: kappen met kappen!  Mailadres: college@schiedam.nl


Inmiddels: 27 oktober 2010

graag delen
2 reacties

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.