1796 bomen worden gekapt in Amsterdam

1024 461 Meldpunt Bomenkap

Melding:
De gemeente Amsterdam gaat in stadsdeel Nieuw-West 521 bomen kappen omwille van de veiligheid. In totaal is men van plan om 1796 bomen voor de veiligheid te kappen in geheel Amsterdam. Volgens de gemeente gaat het om zieke bomen en bomen waarvan de takken kunnen afbreken (o.a. takbreuk bij Canadese Populieren). Op onderstaande kaart is te zien om welke bomen het gaat.

https://maps.amsterdam.nl/vervangen_bomen/?LANG=nl

Volgens de bekendmaking worden de bomen vervangen door nieuwe. Het zal in de meeste gevallen echter decennia duren voordat de bomen weer de omvang hebben van de huidige exemplaren.

Het is de vraag hoe kritisch er gekeken is naar de locatie van de bomen en de kans op letsel door vallende takken of bomen.
Er zijn recentelijk al veel bomen gekapt in o.a. (Nieuw-)West en Zuid (o.a. 14.400 bomen voor het project Zuidasdok) en dat is zeer onwenselijk. Bomen in de stad hebben een belangrijke functie ten aanzien van het wegvangen van fijnstof en bevorderen de luchtkwaliteit. Bovendien zijn ze essentieel voor het tegengaan van hittestress in de stad, wat in de toekomst steeds belangrijker zal worden.
De kleinere aangeplante boompjes zullen hier een lange periode amper aan bijdragen.

 

graag delen
4 reacties
 • Yet Liam Pan
  REPLY

  BEZWAAR VERDERE BOSKAP.

  Aan de Provincie
  Afd. Loket

  Betreft bezwaar verdere boskap voor bosomvorming

  Geachte heer, mevrouw,

  Hierbij maak ik bezwaar tegen verdere kap van de bossen in het kader van bosomvorming naar natuurbos voor meer bio diversiteit.
  En wel om de redenen:
  Dat door 10 jaar onderzoek naar -en vlg het evaluatierapport van de10 jaar bosomvorming het resultaat negatief en slecht is vlg de wet natuurbescherming zowel mbt bio diversiteit als wel dat het niet het goede beoogd aan de natuur.

  BEZWAAR REDENEN:
  -BIO DIVERSITEIT . De reden van de boskap:
  is niét vermeerdert :
  Vergrassing en zelfs verdroging i.p.v. heide door fosfaat en sulfaat in de lucht.
  En zelfs die vergrassing verdroogd!
  -De jonge boomaanplant slaat niet aan zelfs niet met kunstmatige bemesting.
  -Door het uitdunnen is het bos overal open geworden. Zonlicht schijnt door de voorheen donkere bossen waardoor het vocht in het bladerdek eerder verdampt zodat bomen bij droogte eerder verdrogen.
  Hierdoor zijn de bossen en de bodem ernstig aan het verdrogen. En droog weer kunnen ze niet meer aan nu ze onbeschut staan.
  -Bij storm waaien de nu onbeschutte bomen -die eerst in een dicht bos beschut stonden- om of breken eerder af.

  WET NATUURBESCHERMING : het bosomvormingsprojekt heeft niet het goede voor de natuur als resultaat.
  Oude bossen en oude unieke bodems zijn zelfs vernield door de zware machines.

  BESCHERMDE DIEREN zoals DASSEN kunnen niet voldoende voedsel meer vinden door de algehele verdroging in de bossen bij droog weer en komen nu naar de aangrenzende dorpen.

  TOELICHTINGEN:

  RESULTAAT ECOLOGISCH RAPPORT
  Men heeft een quickscan uitgevoerd vlg wet natuurbescherming (die wil dat het goede behouden blijft) met een negatief resultaat :

  Het kappen was alleen bedoeld om biodiversiteit te bevorderen, het moest andersoortig worden.
  Maar in de gekapte gaten van in de bossen heeft men jonge bomen aangeplant die het zelfs met kunstmatige bemesting niet doen.

  Voormalige heide terugkrijgen lukt niet door fosfaat en sulfaat in de lucht ( te veel voeding). En er trad eerst vergrassing op maar nu door verdroging zelfs geen gras !

  Deze dunning op bijna 100 jaar oude percelen, ging ten koste van vele waardevolle monumentale beeldbepalende landschapsbomen en hebben de oudste bosbodems ernstig beschadigd door de grote machines.

  Het OAD systeem is overbodig: oude aftakelende en dode bomen komen vanzelf in de bossen: De sterfte van eiken in verzuurde bodems, kaalslag door storm en droogteschade zorgen voor voldoende dood hout.

  De ecoloog die het onderzoek heeft gedaan vraagt zich af: Wat is het nut en de noodzaak van alle kap ????:
  Er wordt voorbijgegaan aan de geschiktheid van de bodem en aan de verstorende invloed van dergelijke grootschalige ingrepen zowel verstoring van de bodem de natuur en de dieren !
  De haast 100 jaar oude voorheen ongeschonden bosbodems met hun specifieke flora en fauna van oude bossoorten die de bossen bijzonder maakten verdwijnen door de openheid van de bossen.
  Daarom moeten percelen die ouder zijn dan 80 jaar binnen en buiten de kern ontzien worden!

  Eikensterfte door verzuurde regen kan dmv van steenmeel of dolokal toe te passen in percelen met bomensterfte voorkomen worden. Daarvoor hoef je niet te KAPPEN.

  VOORNEMEN
  Nu willen ze voor de gekapte bomen 4000 !!! jonge bomen aanplanten per ha, om bio diversiteit terug te brengen. Terwijl de vorige aanplant is mislukt en men bomen plant die niet aanslaan.

  Vlg een ecoloog die de quickscan heeft uitgevoerd verstoort dat alleen de natuur nog meer!
  Zo planten ze bomen m.b.v. mest die hier normaal niet zouden groeien en dus niet thuis horen.

  OVERLEG EVALUATIE BOSOMVORMING
  Nu na 10 jaar was er de evaluatie en
  overleg tussen de bosgroepen en de natuur -organisaties :

  De natuurorganisaties willen dat men stopt met kappen !

  De bosgroepen willen ondanks negatief advies en resultaat toch doorgaan met kappen.
  Zij hebben de subsidie gekregen en hebben contracten met de omliggende gemeenten.

  DAARNAAST BEZWAAR REDENEN ZIJN OOK :
  MILIEU
  – Beide partijen hebben geen rekening gehouden met het milieu :

  -dat we bomen nodig hebben voor CO2 neutralisatie om te leven.

  – Met de klimaatwet.

  – alle er wonende bosdieren: hun habitat wordt verstoord of zelfs vernietigd. Dassen komen nu al naar de dorpen toe b.v.

  – VOLKSGEZONDHEID : m.n. mensen met COPD kanker longziekten Hart en vaatziekten hebben O2 nódig van de bossen.
  -Fijnstof vermeerdering door minder bomen dus minder zuivering van de lucht door bomen.
  Sinds de Boskap ruik en zie je nu i.p.v. de zoete bosgeur dwarrelt er nu fijnstof en veel meer last van luchtvervuiling van gierlucht en bestrijdingsmiddelen vliegverkeer en forenzenverkeer.

  DE BESTAANDE BOMEN ZÉLF
  -Dat de bomen al meer dan 80 jaar oud zijn en een volwaardig ondergronds communicatie – van myceliumdraden hebben. Die nu verbroken en vernietigd zijn. ( Zie ecosia).
  En dat bomen zelf levende wezens zijn!
  -En een jong boompje terugplanten heeft ongeveer de werking van een takje van een volwassen boom wat betreft Co2 filtering .
  En dat we bomen héél hard nodig hebben met de toenemende vervuiling en ze dan gaan kappen .

  ANTI STRESS
  -Dat een dicht bos ons rust geeft en stress ontlaadt. Open velden niét!
  -Dat een dicht bos heel veel dieren en mensen kan bergen die daar in rust kunnen zijn zelfs bij drukte. Terwijl in een open landschap dieren onbeschermd zijn en het met veel mensen al gauw te druk wordt.

  DE BOSDIEREN DIE ER LEVEN
  -Ook de andere bosdieren zoals o.a. reeën die eerst beschut en beschermt in de dichte bossen leefden zijn hun schuilplaatsen kwijt.
  – Men heeft wisenten, een van de schuwste dieren in het begrazingsgebied op de Maashorst geplaatst waar mensen gewoon doorheen kunnen fietsen of wandelen.
  Zij zien de dieren en het bos als een attractiepark. Iemand zette een kind op de rug van een Schotse hooglander om een foto te maken. Dus een natuurbos waarvoor de boskap was gedaan, is het niet geworden.

  HET AL BESTAANDE ECOLOGISCHE EVENWICHT
  -De bossen waren een volwaardig ecologisch in evenwicht volgens ecoloog Nico Ettema. Daar moet men niet in gaan kappen. Ondanks dit negatieve advies zijn de gemeente en de bosgroepen toch grote delen gaan kappen.
  Bosgroepen gaan tot 2024 50 % van alle uitheemse bomen kappen. Hieronder vallen de sparrenbossen , een van de weinige groenblijvers die ook in de winter co2 neutraliseren en zorgen voor voldoende zuurstof in de winter !

  – De nieuwe jonge aanplant die helemaal niet thuis hoort op deze grond met behulp van kunstmatige bemesting doet het niet.

  -FIJNSTOF EN LUCHTVERONTREINIGING :
  Sinds de kap vorig jaar dwarrelt er nu fijnstof hier aan de bosrand en ruik je de gierlucht van gieropslagen , bestrijdingsmiddelen lucht en luchtvervuiling van vliegtuigen en het vele forenzenverkeer in plaats van die zoete bosgeur omdat veel minder bomen alle toenemende luchtvervuiling niet aan kunnen om te neutraliseren.
  Veel slijmvorming en hoesten.
  -Niet voedsel, niet onderdak, niet drinkwater,
  Lucht is onze éérste levensbehoefte. We kunnen geen minuut zonder.
  -De kwaliteit van onze lucht werd al erg aangetast door alle milieuvervuilingen – die gewoon door blijven gaan. Maar de enige en natuurlijke luchtverfrisser en verschoner: de bomen zijn ze nu massaal aan het kappen . Terwijl het net aan de orde is dat we nodig co2 moeten neutraliseren !
  -Het is wetenschappelijk aangetoond dat al wat leeft: bomen en zelfs planten gevoel hebben. Men beschadigd en vernietigd hele ecosystemen.

  ONDERZOEKSBUREAU
  – Ben Verstraten van onderzoekbureau Q- Vention en Dennis Vogels van Energiescan uit Uden hadden vóór de boskap uitgerekend in 2015 dat we 7 miljoen bomen er BIJ moesten hebben : -per gezin 400 bomen per jaar nodig- om CO2 te neutraliseren. WethouderThijs Vonk opende dit Energieservice punt nog. In plaats daarvan begon men de bomen te kappen!

  EVALUATIE
  – Na het 10 jaar bosomvormingsprojekt kwam het evaluatierapport waaruit blijkt dat de resultaten slecht zijn en met zelfs desastreuze gevolgen voor de natuur en alle dieren die in de bossen leven, willen de bosgroepen die gecontracteerd zijn door de gemeenten en een verlenging van het bosomvormingsprojekt hadden gekregen tot 2024 al vóór dat men de evaluatie ervan hadden beoordeeld toch doorgaan met kappen. Ondanks de mislukking en ondanks het negatieve evaluatierapport van wet natuurbehoud.
  Dit moet dus gestopt worden en niet verlengd.
  De bosgroepen die de bosomvorming uitvoeren en ondanks negatief resultaat toch door willen gaan hebben niet het behoud en het goede voor de natuur voor maar andere motieven dus.

  OORZAAK BIJENSTERFTE NIET AANGEPAKT
  Men heeft de oorzaak van de bijensterfte- waardoor men bio diversiteit terug wilde creëren- niet aangepakt :Bestrijdingsmiddelen.
  De oorzaak aanpakken is : De gangbare land – en tuinbouw omschakelen naar biologisch met akkerranden en ekoboeren helpen:
  Dan had men én de bossen met hun zuurstof behouden én het gehele platteland was als een groot natuurgebied met zuivere lucht, water, voedsel , en bodem geworden waar alle dieren een plaatsje krijgen in de natuurlijke landbouw.
  Ons drinkwater kan men niet meer schoon krijgen.Daar zit gif in van bestrijdingsmiddelen.
  Evenals in de bodem en in ons voedsel.
  Terwijl het bewezen is dat Europa zichzelf met biologische landbouw zou kunnen voeden !

  Nu is het een onrechtvaardige economie en politiek : Eko boeren pachten grond van gangbare boeren en moeten die vervuilde grond eerst 2 à 3 jaar schoonmaken (omschakelen) naar eko.
  Daarvoor moeten ze ook nog extra geld aan Skal betalen (zo’n € 150,- p.ha p.jaar).
  En dan moet men binnen 6 jaar weer van het land af omdat men anders rechten aan de grond verleend.
  En de gangbare boeren gaan op dat schone land opnieuw bestrijdingsmiddelen spuiten. Gangbare boeren vervuilen en worden rijker.

  Terwijl al die miljarden aan subsidie bij eko teelt niet nodig was geweest want dan is er geen bijensterfte!
  (Het zijn de gangbare boeren die de bijensterfte met hun bestrijdingsmiddelen doden.Net al heel veel meer.)

  CONCLUSIE
  Conclusie evaluatierapport 10 jaar bosomvorming :

  De quickscan wet natuurbescherming en het evaluatie rapport laten zien dat de bio diversiteit niet is vergroot en dat vlg wet natuurbescherming de bosomvorming ook geen gunstig resultaat heeft gehad en niet het goede beoogd voor de natuur.
  .En de habitat en leven van o.a.de beschermde dassen is aangetast.

  .Ze hebben de bossen niet voor behoud van het goede omgevormd( vlg Wet natuurbescherming).
  .En ook heeft het niets tot stand gebracht tegen bijensterfte (Waarvoor de subsidie voor bio diversiteit bedoeld was).
  .Veel schade voor alle rest van de bosdieren flora fauna en bosbodems en omliggende bomen.
  .De bosomvorming heeft ook niets tot stand gebracht voor bio diversiteit ( heide groeit er niet zelfs grassen verdrogen en jonge aanplant doet het niet en de rest van de bomen heeft er ernstig onder geleden door onbeschutheid en eerder verdroging. )
  .Een bos houdt vocht vast en zorgt dat het ook eerder regent. Nu krijgt men door boskap het domino effect van steeds eerder verdroging.
  .De subsidies van de EU waren vlg iemand van Groen Links helemaal niet voor Nederland bedoeld maar voor de arme EU landen. Maar omdat de rijke landen die ook aanvroegen kon men daar niets tegen doen omdat ze ook lid zijn van de EU.
  .Nu gaat men op de kale plekken m.b.v. subsidie van de EU vennen aanleggen.
  Onder het mom van bosomvorming naar natuurbos wil SBB de eerste stukken bosgrond nu voor woningbouw omschakelen en aan projektontwikkeling gaan doen.

  .De boskap gaat in tegen de algehele belangen van de 80 tot 100 jaar oude bossen en natuur zelf zoals die waren .
  De bevolking die gráág bossen én zuurstof en de rust van de bossen WILLEN in het weekend maar ook zuurstof nodig heeft met de toenemende vervuiling .

  Dit noemt Polly Higgens advocaat van de aarde: Ecocide crime : the extensive damage, destruction to or loss of ecosystems.

 • Vb
  REPLY

  Attachment

  Gemeente Amsterdam gaat 26 januari 2020 alle oude bomen op de Heemstedestraat kappen. Zodat de tram sneller door de straat kan. Hoe werkt de logica bij hen over groen en eco? Juist oude bomen hebben karakter en maken alles leefbaar. Gekte is het.

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.