Landelijk meldpunt bomenkap

Steeds meer mensen willen graag een beter behoud van onze natuur en bossen. Zij pleiten voor een ander beleid, waarbij de natuur weer wordt erkend als primaire levensbehoefte en kiezen niet voor een economisch verdienmodel. Zij zien daarom graag natuurorganisaties die visie, kennis en kunde weer terugbrengen in hun organisatie. Valt u ook iets op? Meld het hier!

Help mee!

Teken de petitie: “Stop grootschalige bomenkap; een ander en duurzamer natuurbeleid!”

Recente acties Natuurmonumenten
1024 767 Meldpunt Bomenkap

Melding: Hypocriet, zo zou ik de recente acties van Natuurmonumenten (NM) willen benoemen. Waarschijnlijk was het bedoeld als verkapte reclamespot en een vorm van zelfverheerlijking. Directeur Pim van der Feltz en boswachter Natascha Hokke vertellen…

Bomenkap centrum Breda
1024 603 Meldpunt Bomenkap

Melding: schitterende bomen midden in  het centrum. De stad moet zgn vergroenen en dit moet een soort parkje worden. Echter staan deze bomen er al meer dan 30 jaar en zorgen voor huisvesting van vele…

Bomenkap 47 populieren in Sellingen
1024 768 Meldpunt Bomenkap

ALLES VAN WAARDE IS WEERLOOS We laten de dichter Lucebert spreken omdat ook natuur, flora en fauna zich niet kunnen verweren tegen de ongelooflijke drang in mensen om de natuur naar z’n hand te willen…

Kaalslag Slangenburg, Gelderland
1024 768 Meldpunt Bomenkap

Melding: Staastbosbeheer is weer bezig. Echt een kaalslag in de Slangenburg. Ik ben woedend. Allemaal kale plekken en zwaar uitgedunde doorkijkbossen. Weg coulisselandschap. Weg schuilplekken voor het wild. En ze doen het gefaseerd he. Elke 4 jaar weer…

Zoveelste kaalslag gemeente Leuda
1024 543 Meldpunt Bomenkap

Melding: De bossen tussen Baarlo en Heel worden sinds 2016 elk jaar op nieuw geplunderd. In november 2023 hebben de subminimumloonbedrijven met hun 20+tonners een nieuwe kaalslagronde gestart in het natuurgebied tussen Heythuysen, Horn, Haelen,…

Kaalkap Boerenbos Gasselternijveenschemond
1024 736 Meldpunt Bomenkap

Melding: Wie op dit moment wandelt in het gebied achter de begraafplaats Stadskanaal-Noord zal een enorme ravage aantreffen waar voorheen wandelpaden lagen langs bosgebied en slootjes. Er is een kaalkap gaande van het bos dat…

Boskap Groesbeeksebos
905 1024 Meldpunt Bomenkap

Melding: Wederom grootschalige boskap in het Groesbeekse bos. Dit jaar in het stuk tussen Maldensebaan en Rijlaan. Naast veel jonge bomen gaan ook veel oude reuzen naar de vlakte.

Wat willen de zogenaamde natuurbeheerders nou eigenlijk met onze natuur?
1024 576 Meldpunt Bomenkap

Melding: Joepiiieeee! NOS nieuws melde 5 juli 2023 dat er op landelijk niveau 1,6 miljoen bomen zijn aangeplant. De verwachting is dat deze bomen over 100 jaar kaprijp zullen zijn en dus geoogst kunnen worden.…

Kap 32 eiken, Duiven
1024 729 Meldpunt Bomenkap

Melding: Voorgenomen kap zie gelderland-foto 7 november. Drogreden mbt overlast. Betreft o.a. gezonde eikenbomen. De overlast is jaarlijks verlies van de bladeren. Is vervelend maar bewoners wisten dit bij koop van hun huizen. Staan nationaal…

Kap laanbomen Nieuwegein
1024 519 Meldpunt Bomenkap

Onderwerp: aanvraag bomenkap Dorpstraat Vreeswijk/Nieuwegein Melding: De gemeente heeft 11 bomen in de Dorpsstraat  van Vreeswijk/Nieuwegein aangewezen om te kappen vanwege de geplande herbestrating. Onderzoek (de bomeneffect analyse) heeft juist beoordeeld dat de bomen behouden…

Kap 13.000 dennen Bergen aan Zee
1024 743 Meldpunt Bomenkap

Melding: 13.000 dennen mogen worden gekapt van de rechter.  Een treurige zaak vindt de Duinstichting. Er wordt kwetsbaar leven van de beschermde Havik, buizerd, boommarter, bunzing, eekhoorn, roodborst, grote bonte specht, wespendief op het spel…

Natuurmonumenten waant zich eigenaar van Schiermonnikoog
1024 768 Meldpunt Bomenkap

Melding: Natuurmonumenten hakt niet alleen op de vaste wal respectloos bomen om ter afsluiting van wandelpaden. Zo ook op Schiermonnikoog. Oostelijk van de camping Seedune liggen omgezaagde bomen over paadjes waar kinderen het bosperceel inliepen…

Filter op onderwerp