De helft van de Europese bossen is verdwenen

1024 682 Meldpunt Bomenkap

Meer dan de helft van de Europese bossen is de laatste 6.000 jaar verdwenen door de toegenomen vraag naar landbouwgrond en het gebruik van hout, vooral als brandstof. Dat blijkt uit nieuw onderzoek op basis van de analyse van pollen. De laatste jaren is er een voorzichtige kentering te merken in de neerwaartse trend.

De invoering van moderne landbouwtechnieken in de Neolithische periode luidde echter een  geleidelijke achteruitgang in, die versnelde tegen het einde van de Bronstijd, 3.000 jaar geleden, en die grotendeels voortgeduurd heeft tot vandaag.

Professor Roberts zei dat dit een van de meest verrassende bevindingen was van het onderzoek. Hoewel meestal gedacht wordt dat het kappen van bossen een relatief recent fenomeen is, bleek dat in werkelijkheid 20 procent van de Britse bossen al verdwenen was tegen het einde van de Bronstijd.

“Zo’n 8.000 jaar geleden, zou een eekhoorn van boom tot boom hebben kunnen springen van Lissabon tot in Moskou, zonder ooit op de grond te meoten komen. Sommige mensen zien het verlies van bossen mogelijk als iets negatiefs, maar een aantal van onze meest waardevolle habitats zijn ontstaan door het openen van bossen om gras- en heideland te creëren. Tot ongeveer 1940 waren een groot deel van de landbouwtechnieken “vriendelijk” voor wilde dieren, en creëerden ze leefgebieden voor een aantal van de dieren waar we het meest van houden. Onze gegevens kunnen mogelijk gebruikt worden om beter te begrijpen hoe initiatieven tot herbebossing ook bepaalde leefgebieden kunnen veranderen”, zo zei Roberts.

Lees het hele artikel hier

Leave a Reply

Your email address will not be published.