iQuatro

Op 8 maart j.l. heeft de Stichting IQuatro per brief de Eurocommissaris voor Milieu, de heer Calleja Crespo, geïnformeerd over misstanden bij de Nederlandse implementatie en uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Aanleiding voor de brief was dat de Commissie een Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJvEU) uit april 2013 naast zich heeft neergelegd en het Nederlandse uitvoeringsbeleid terzake (i.c. de reikwijdte van de passende beoordeling), dat strijdig is met dit arrest, in november 2015 onverbloemd heeft goedgekeurd.

De Stichting IQuatro heeft daarnaast kritiek op de Commissie vanwege diens falende toezicht bij de correcte implementatie en toepassing van de richtlijnen. De Europese spelregels zijn in Nederland dusdanig veranderd dat particulieren geen – door de richtlijnen gewaarborgde – rechtsbescherming meer hebben. Beroepsprocedures zijn kansloos omdat de bestuursrechter zijn plicht als communautaire rechter verzaakt door er niet op toe te zien dat de toepassing van het Europese recht benevens de jurisprudentie van het Hof, is gewaarborgd.

De Stichting roept de Commissie op haar passieve houding te laten varen en te bewerkstelligen dat Nederland onverwijld tot een correcte 
uitvoering van de richtlijnen over gaat.

Download hier het hele document: IQuatro 2013-01 Natura2000 bedrogen