Ecologie voor de 21e eeuw

Kaplustig Staatsbosbeheer herschrijft geschiedenis

Door: Rypke Zeilmaker

Je kunt als Staatsbosbeheer geschiedenis schrijven, als je iets lovenswaardigs doet. Maar ook her-schrijven, wanneer je daar niet zo zeker van bent. En dat laatste lijkt te gebeuren na een artikel op Interessante Tijden over kaplust van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De Bomenstichting Achterhoek roerde zich. En zo ontstond interne discussie tot aan de afdeling ‘Concernzaken’ en de ‘Communicatie-adviseur’ van Staatsbosbeheer in Deventer.

Het betreft het volgende citaat, dat stelde dat Staatsbosbeheer tweemaal zoveel hout wil oogsten, op de webstek van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG).

Dit betekent dat er in Nederland gemiddeld 3 m3 per hectare per jaar meer geoogst kan worden, dus twee keer zoveel als nu. Staatsbosbeheer streeft naar verdubbeling van de houtoogst tot 80% van de bijgroei.

Een verdubbeling, het stond er echt. En geen tussenzin.

Die zin was door de journalist en bioloog Hans Kamerbeek opgeschreven in zijn boek Ondernemen met Natuur on 2015. Hij was ooit mijn chef bij de Morgen-pagina van het Financieele Dagblad, waar ik 10 jaar geleden voor schreef.

Nu is die zin plots veranderd, nadat de raderen bij ‘concernzaken’ gingen werken en Kamerbeek lieten herschrijven. Inclusief een reeks be(z)weringen die regelrecht uit de burelen van ‘Communicatie’ lijken te komen.

Als je naar de website van FPG gaat zie je ‘m even verspringen, maar nu staat er dit:

Staatsbosbeheer doet van oudsher veel aan houtproductie, maar zag enkele jaren geleden dat de oogst te veel daalde met negatieve gevolgen voor bijgroei, CO2-opname, biodiversiteit en houtkwaliteit. Staatsbosbeheer streeft nu naar verhoging van de houtoogst tot 80% van de bijgroei.

Hun vorige directeur Chris Kalden ving 191 duizend euro salaris, wat ongeveer gelijk is aan het salaris inc premies van NM-directeur Marc van den Tweel (187 k). Dat geld moet ergens van betaald: bijvoorbeeld via houtoogst.

Lees hier het hele artikel