Zoekresultaten :

natuurmonumenten

Bomenkap natuurgebied Ottershagen

Melding: In het Twentse natuurgebied Ottershagen, Gemeente Dinkelland, zijn 87 eiken van 50 jaar oud (waarschijnlijk ook nog deels illegaal) gekapt door de Gemeente Dinkelland. Daarbij is volstaan met een melding en geen vergunning, omdat “het mag” in het kader van de Boswet. De reden die wordt aangevoerd is dat de kraaien het voorzien hebben op de in het gebied…

Lees meer

Vierhouten. SBB kapt monumentale vliegdennen op de Noorderheide.

Melding: In januari is SBB begonnen bomen te oogsten – zoals ze het noemen op een infobordje – op de Noorderheide tussen Elspeet en Vierhouten. De houtoogst gaat hand in hand met het stimuleren van meer variatie in de vegetatiestructuur van de heide. Daarnaast worden meer geleidelijke overgangen van hei naar omringende bosranden ontwikkeld. In de loop van de jaren…

Lees meer

Bomenkap Aalten

Melding: Hieronder het schrijnende verhaal van een Aaltenaar die de mooie oude bomen wilde behouden rond een van de fraaiste vennetjes daar. Maar de kettingzaag kwam. “In 1898 werd door een aantal Aaltense notabelen de vereniging ‘Aaltens Belang’ opgericht. Men ontplooide tal van activiteiten op sociaal en maatschappelijk gebied en één er van, was de aankoop van het Loohuisbos om…

Lees meer

Bomenkap Heuvenseweg Rheden

Melding: Vorige week zijn aan de bos-entree op de Heuvenseweg in Rheden circa honderd eiken, beuken en lariksen geveld. De redenen die opdrachtgever Natuurmonumenten geeft zijn: zieke bomen eruithalen, de -op enig moment in de historie bestaande- zichtlijn naar de heide herstellen en toegang verschaffen voor groot materieel en fietsen, met een al dan niet geasfalteerd fietspad. U ziet, het…

Lees meer

kaalslag van natuurgebieden in Friesland

Melding: Het blauwe bos gelegen nabij Haulerwijk (Friesland) in de gemeente Ooststellingwerf, beheer SBB, zijn van plan 5000 cub te zagen cq te verwoesten. Oude Willem gelegen tussen wateren en Diever Gem.Westerveld (Drenthe), beheer SBB. Laariks, Amerikaanse eik en fijnspar verdwijnen op grote schaal. Doldersum nabij dorp Boil en Frederiksoord, beheer natuurmonumenten, resent 70 Ha bos gekapt. Drouwen en Borger…

Lees meer

Holtingerveld; na snoei en kap smeren met roundup

Melding: Sinds natuurmonumenten en Staatsbosbeheer het gebied holtingerveld hebben overgenomen van defensie is er een massale kap aan de gang. Beide wijzen naar elkaar als je ze hier direct over aanspreekt. Voor een groot deel hebben ze hout nodig voor de biomassa. De kap wordt verleent door natura 2000 door het Programma Aanpak Stikstof, waarmee ze 5 hectare per jaar…

Lees meer

Kaalslag Ommen en Den Ham

Hierbij een aantal foto’s van kaalkap tussen Ommen en Den Ham (Eerder Achterbroek, Natuurmonumenten) en grootschalige toekomstige kap (stippen) in het direct grenzende gebied van boswachterij Ommen (SBB). Volgens de door mij verkregen info zijn de kapwerkzaamheden ongeveer een half jaar geleden verricht. Op één van de meegezonden foto’s staat een screenshot van boven waarbij het onderste rood omcirkelde bos…

Lees meer

Massale bomenkap bedreigt ons bos

Massale bomenkap bedreigt de Nederlandse natuur, ook in Noord- en Oost-Nederland, bijvoorbeeld in het Dwingelderveld, het Strubben/Kniphorstbos, de Sallandse heuvelrug en Nationaal Park Drents Friese Wold. Als alle plannen doorgaan, verdwijnt er enorm veel bos. Dit terwijl Nederland in vergelijking met onze omliggende landen al weinig bos heeft. De ontbossing in Nederland is procentueel gezien even groot als de afname…

Lees meer

Interview Winsemius – Vroege Vogels

“Je hoeft niet gek te zijn om wereldkampioen te worden,” zei meesterschaker Nigel Short ooit, en hij voegde daar meteen aan toe: “Maar het helpt wel.” Een uitspraak die oud-minister van Milieu Pieter Winsemius uit het hart gegrepen is. Gewapend met deze uitspraak verdiept hij zich in het verband tussen creativiteit en prestatie, en komt daarbij tot verrassende inzichten. Zo…

Lees meer

Biodiversiteit in de graafschap

Het landschap van de Graafschap is relatief rijk aan natuur. De bossen en bosjes van de vele landgoederen en buitenplaatsen worden afgewisseld met beschutte weitjes. Soms zijn nog de oude eenmansessen te zien, omgeven door een ringvormige houtwal en pakweg 1,5 hectare groot: de omvang die één man vroeger met de hand kon bewerken en waar hij een paar beesten…

Lees meer

Kaalslag in de Vijftig Bunder bij Midlaren

MIDLAREN – In natuurgebied Vijftig Bunder bij Midlaren wordt de komende maanden zo’n acht hectare bos gekapt. Natuurmonumenten kapt acht hectare bos om uiteindelijk weer een open heideveld te krijgen.

Lees meer

Ecologie voor de 21e eeuw

Kaplustig Staatsbosbeheer herschrijft geschiedenis Door: Rypke Zeilmaker Je kunt als Staatsbosbeheer geschiedenis schrijven, als je iets lovenswaardigs doet. Maar ook her-schrijven, wanneer je daar niet zo zeker van bent. En dat laatste lijkt te gebeuren na een artikel op Interessante Tijden over kaplust van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De Bomenstichting Achterhoek roerde zich. En zo ontstond interne discussie tot aan de afdeling ‘Concernzaken’ en de…

Lees meer

Enorm veel bos gekapt bij Midlaren

Dit keer gaat een flink bos bij Midlaren plat en wederom voor heidegrond. Om dezelfde redenen is er amper 2 kilometer verderop ook fors gekapt (De Strubben), zie luchtfoto’s (bijlage 1 en 2). Nieuwe natuur = subsidie. Kaalkap kan efficiënt met een harvester, de houtsnippers worden geleverd aan de biomassa ovens en de stammen worden voor een lucratieve prijs verkocht.…

Lees meer

Eelde-Paterswolde

Vandaag ben ik op onderzoek gegaan in de landgoederen nabij Eelde-Paterswolde, en dan met name in Landgoed Vosbergen (Natuurmonumenten). Laat ik beginnen met te zeggen dat ik geschrokken ben. Ik ben woonachtig in Groningen-Zuid en de landgoederen rond Eelde-Paterswolde zijn voor mij de dichts bij zijnde bossen. Mede daarom kwam ik hier zeer geregeld, dwz zo’n 10x per kalenderjaar. Door omstandigheden…

Lees meer

Eelde-Paterswolde

Vandaag ben ik op onderzoek gegaan in de landgoederen nabij Eelde-Paterswolde, en dan met name in Landgoed Vosbergen (Natuurmonumenten). Laat ik beginnen met te zeggen dat ik geschrokken ben. Ik ben woonachtig in Groningen-Zuid en de landgoederen rond Eelde-Paterswolde zijn voor mij de dichts bij zijnde bossen. Mede daarom kwam ik hier zeer geregeld, dwz zo’n 10x per kalenderjaar. Door omstandigheden…

Lees meer