Petitie: Stop grootschalige bomenkap; een ander en duurzamer natuurbeleid

391 293 Meldpunt Bomenkap

Inmiddels zullen velen van u het interview met Frits van Beusekom hebben gelezen. Zo niet: https://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/zware-kritiek-van-oud-directeur-staatsbosbeheer-op-houtkap-545338.
Voor ons (ruim 20 gezamenlijke bomen-, natuur- en belangenorganisaties) hèt moment om een petitie te starten om deze schadelijke gang van zaken proberen te stoppen, want het huidige overheidsbeleid biedt hiertoe alle ruimte. Daarom:

Bomen: een belangrijk antwoord op de klimaatverandering! Maar NL ontbost sneller dan het Amazonegebied! Teken svp de NATIONALE PETITIE tégen grootschalige kaalkap en vóór duurzamer natuurbeleid: https://beternatuurbeleid.petities.nl 

Zie voor verdere informatie de weblog van de Bomenstichting Achterhoek: https://bit.ly/2GpQjZo

5 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.