Partij voor de bomen op Texel

1024 684 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Naar aanleiding van de kaalslag die de laatste tijd heeft plaatsgevonden op het eiland, hebben een paar zeer verontruste en verontwaardigde Texelaars de werkgroep “Partij voor de bomen op Texel” opgericht. Zie ook facebook: Partij voor de bomen op Texel

Ons doel is om een kritische vinger in de pap te krijgen en dat in de toekomst met ons gekeken wordt of het wel echt nodig is dat bomen moeten wijken voor nieuwe bouwplannen en omgevingsprojecten, voor ‘natuurlijke verbetering’ van het bos. Ook het kappen van bomen ten behoeve van een excuus zoals de zeer twijfelachtige ‘vervanging’ van ‘zieke’ bomen gaan we voortaan kritisch volgen.

Wij Texelaars (en ook de toeristen) zijn allemaal belanghebbenden, omdat we de bomen kunnen zien, of ruiken en horen, we wandelen, fietsen of rijden er met de auto langs. De bomen zijn een deel van onze leefomgeving en we kunnen het niet meer aanzien en accepteren dat ze zomaar verdwijnen!

En, als een boom uiteindelijk toch gekapt moet worden willen we een herplantplicht: twee voor de kap van één – in de directe omgeving!

Tenslotte gaan we op zoek naar de Groenste Politicus van Texel die ons gaat ondersteunen in deze strijd tegen de vernietiging van bomen en de afschuwelijke kaalslag van boomgewas, bosjes en het bos van Texel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.