Onzorgvuldig bosbeheer, Mechelen Zuid Limburg

1024 678 Meldpunt Bomenkap

Melding:
In het heuvelbos van Mechelen (Zuid Limburg) is men bezig met grootschalige bomenkap waarbij de oudere bomen worden gekapt en de jonge bomen blijven staan.  Het is m.i. het zogenaamde bosbeheer, dat uitgaat van economisch gewin, waarbij delen van het bos worden verwoest. Er wordt groot materieel ingezet. De exacte locatie is het golfterrein In de gemeente Mechelen. Overigens is in het verleden reeds een groot stuk bos opgeofferd voor dit golfterrein (naar schatting 10 ha groot).

De locatie is het eikenbos in het dorp Mechelen (L) van de gemeente Gulpen-Wittem. Beheerder is Staatsbosbeheer en waarschijnlijk enkele particuliere kavels
Foto 1- 5 is een bospad dat door houtkap is verwoest. Grote eikenbomen zijn gekapt, de kleine boompjes mogen blijven staan.
Foto 6-8 is elders in het bos. Men kapt een corridor van zo’n 50 m breed over een lengte van meer dan een km. Het is een complete verwoesting van dit deel van het bos.
Overigens is een dergelijk bosbeheer (voor zover je dit bosbeheer mag noemen ) geen uitzondering.

Leave a Reply

Your email address will not be published.