Ongewenste bomenkap van Klaaswaas naar kruispunt Reedijk Heinenoord

1024 568 Meldpunt Bomenkap

Melding:
met bijgaande aankondiging geeft men aan een enorme hoeveelheid bomen te willen kappen. De gronden die worden genoemd zijn vals. De bomen zijn prachtige exemplaren en vele jaren oud en merendeels in uitstekende staat. Er is kort geleden nog onderhoud aan gepleegd. De waarheid is dat de Provincie Zuid Holland al tijden bezig is met de procedure samen met de Gemeente Binnenmaas over te gaan tot de aanleg van twee (!) rotondes en tevens herontwikkeling van de N489. Een lijvig rapport van Royal Haskoning, dat geheel is toegeschreven naar de wenden van de Provincie, waarin toch te lezen valt dat vanuit de omwonenden en de gebruikers van die weg er geen behoefte is aan die verandering. Maar men wil het doordrukken. Nu wil het geval dat op de locatie van de ene rotonde een prachtige oude en markante bomengroep staat die beeldbepalend is voor het landschap, dat NB als Nationaal Landschap Hoeksche Waard te boek staat! Ik voeg een foto bij.
Hoe kun je op de juiste wijze bezwaar maken tegen deze kap. De aangekondigde herplant is een farce; dat wordt een groepje op elkaar geplante jonge boompjes ca 3 km verderop.
Een poosje terug zijn reeds 18 kerngezonde bomen van ca 50-80jr oud zonder voorafgaande kennisgeving gekapt. Hierover heb ik reeds stevige discussie met de Gemeente Binnenmaas.
Bijkomend ‘probleem’ is dat deze Gemeente wordt opgeheven ivm herindeling. Per 1 jan 2019 wordt het Gemeente Hoeksche Waard.
Wat kan uw organisatie hier in betekenen, want het is een drama als die doorgaat.

Omgevingsvergunning bomen N489
Ten behoeve van de renovatie van de N489 en in verband met het einde van de levensduur van diverse bomen in openbaar gebied heeft de provincie Zuid-Holland vergunning gevraagd voor het kappen van 335 bomen langs deze weg. Bij besluit van 7 december 2018 hebben burgemeester en wethouders van Binnenmaas de gevraagde omgevingsvergunning verleend. Voor alle bomen vindt herplant plaats. De bomen bevinden zich in de onderstaande gemeenten.
– Gemeente Cromstrijen: 191 bomen
– Gemeente Binnenmaas: 144 bomen

Burgemeester en wethouders van Cromstrijen hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Binnenmaas gemandateerd voor het beslissen op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de te kappen bomen op het grondgebied van Cromstrijen. De te kappen bomen in openbaar gebied bevinden zich ter hoogte van de onderstaande locaties langs de N489:
– Smidsweg 20 te Westmaas tot kruising Botweg te Klaaswaal
– Smidsweg 9c te Klaaswaal tot kruising van Koetsveldlaan te Westmaas
– Overzijde tankstation Firezone, Maasweg 1D te Mijnsheerenland
– Kruising N489 met de Westdijk, Maasdijk te Mijnsheerenland
– Kruising N489 met de Doesburgerweg, Raadhuislaan te Mijnsheerenland
– Kruising N489 met de Reedijk te Mijnsheerenland

Voor meer informatie neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 078.

Binnenmaas, 7 december 2018

Burgemeester en wethouders van gemeente Binnenmaas,

de secretaris, de burgemeester,
mr. R.P.B.M. Brekelmans mr. drs. A.J. Borgdorff mpm

Leave a Reply

Your email address will not be published.