Grote ingrepen in het Overijssels Landschap

1024 768 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Grote ingrepen in het Overijssels Vechtdal en op de Sallandse Heuvelrug.  Veel bos gaat verdwijnen. Op basis van het plan Natura 2000 en dat het om ‘herstelwerkzaamheden’ gaat. Hierdoor vind men dat er natuurherstel plaatsvindt, terwijl alle aanwezige natuur wordt vernietigd. Het zand wil men vrij spel geven, en heidevelden wil men versterken, uitbreiden. Het gaat om ruimte voor zandverstuiving de Sahara in de boswachterij Ommen van Staatsbosbeheer 6 hectare, ruimte voor heide en jeneverbes op de Sallandse Heuvelrug, NM, hier wordt 50 hectare gekapt. Lemelerberg 150 hectare gekapt voor heidevelden, ook in Beerze 55 hectare, beide van het Overijssels Landschap.

Leave a Reply

Your email address will not be published.