In Delfzijl gaan ze 247 bomen kappen

1024 576 Meldpunt Bomenkap

Hier een open brief geschreven door oud Staatsbosbeheer medewerker Jan Beekman tegen deze dramatische aanval op bomen.

Beoordeling bomen

Medewerkers van de gemeente  beoordelen bomen gedurende het jaar volgens de gestandaardiseerde methode Visuele Boombeoordeling. Indien de medewerker een kruisje bij ‘kappen’ zet is de boom ‘administratief gevaarlijk’ en moet in het kader van zorgvuldig beleid kap volgen. Het gaat vervolgens over begrippen als zorgplicht en aansprakelijkheid. Het lijkt alsof de gemeente met het aantal gekapte bomen wil laten zien dat wordt voldaan aan de zorgplicht!

Dat bomen die in een iets slechtere conditie verkeren ook van belang zijn voor ecologie, schaduw, beeld van lanen enz. komt niet aan de orde. Het zo mogelijk handhaven van bijv. essen met essentaksterfte kan van belang zijn om een beeld te krijgen van resistentie en hergroei.

Voorafgaand aan een besluit is de gemeente verplicht om zowel het belang van verwijderen als het belang van behoud van de boom dient evenredig af te wegen. Van een dergelijke afweging is mij niets gebleken.

Volgens de aanvraag is de reden voor kap van de bomen dat ‘deze ziek of in slechte conditie zijn’. Een nadere onderbouwing daarvan ontbreekt.

Lees hier het hele artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published.