Petitie voor herinvoering kapvergunningen Arnhem

318 400 Meldpunt Bomenkap

Steeds meer gezonde en grote bomen worden in Arnhem gekapt. Dat komt omdat 99 % van alle bomen vogelvrij is verklaard in de gemeente Arnhem sinds de afschaffing van de kapvergunning! De gemeente moet zo snel mogelijk weer een kapvergunning verplicht stellen en boombeschermende maatregelen nemen!

Petitie

Wij vinden het noodzakelijk dat de gemeente zelf direct ophoudt met het kappen van gezonde bomen.

  • Door de de afschaffing van de kapvergunning in 2013 is de drempel verlaagd voor particulieren.
  • Dit heeft ernstige gevolgen gehad voor het bomenbestand.
  • Er is een flinke afname van gezonde bomen geconstateerd.
  • We zien dat de gemeente zelf ook flink gebruik maakt van de vogelvrij verklaring van de bomen en er flink op los kapt.
  • Er moet zo snel mogelijk weer een kapvergunning worden ingevoerd waardoor het onnodig kappen van gezonde bomen stopt!

en verzoeken

  1. Direct te stoppen met het onnodig kappen van gezonde en grote bomen op gemeentegrond.
  2. Zo spoedig mogelijk weer een kapvergunning voor het omzagen van bomen op gemeentelijke en particuliere grond in werking te stellen.
  3. Het aantal bomen in Arnhem jaarlijks fors te laten toenemen en de groei van grote bomen te stimuleren.

Teken hier direct de petitie

Leave a Reply

Your email address will not be published.