Search Results for :

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer kapt Haagse Bos kaal

Staatsbosbeheer kapt onder het mom van Essentaksterfte het Haagse Bos kaal. Onder het mom van de bestrijding van de Essentaksterfte worden er 1600 bomen in het Haagse Bos gekapt. Het lijken er trouwens meer als je de stammen gestapeld ziet.

read more

Rottemeren: Staatsbosbeheer?? Nou het is staatsbos” ruineer

Melding: Het is een schande dat een persoon achter een bureau zegt dat alle Essen om gekapt moeten worden en dat dat ook gewoon gebeurd!? Wat is dit voor kolder! Zieke bomen die wel eens om zouden kunnen waaien….Nou daar is anders niets van te zien bij alle opgelapte bomen. Prachtig gezond hout! Waarom niet alleen de echte dode bomen.?…

read more

Staatsbosbeheer verwoest de Peel

Dit ingezonden stuk over de Peel is geschreven door Erik Vink uit Deurne. Hij is journalist, schrijver en theatermaker. Het project Life+ van Staatsbosbeheer zou de natuur in de Peel moeten herstellen. Het resultaat is echter om verdrietig van te worden, aldus Vink. Mooie foto in het Weekblad voor Deurne. Daar staan ze, en ze heffen het glas. Beter gezegd:…

read more

Bomenkap Schoorlse bos – part one

Melding: Hierbij enkele foto’s die wij hebben gemaakt van een een enorme muur boomstammen langs de zeeweg (fietspad) in de Schoorlse duinen. Over een lengte van ca. één kilometer, plaatselijk drie rijen dik en ca. 5 meter hoog. Volgens Staatsbosbeheer zou dit uitdunnen zijn. Volgens ons moet het bos geld opleveren. De boomstammen worden vervoerd naar de haven van IJmuiden…

read more

De Monitor gaat aandacht besteden aan bomenkap in NL

De Schoorlse Duinen zijn bekend door het bos en de heide. Veel mensen bezoeken het gebied om te fietsen of te wandelen. Maar hoe lang blijft het gewaardeerde gebied nog zoals we het nu kennen? Een groot deel van het naaldbos wordt namelijk gekapt en een deel van de heide is verdwenen. De reden? Het ‘herstellen’ van de natuur. Ik…

read more

Duizenden populieren langs A2 vanaf 2 januari gerooid

BEST – De karakteristieke populieren aan weerszijden van de A2 ter hoogte van Best gaan vanaf woensdag 2 januari verdwijnen. In opdracht van Rijkswaterstaat wordt die dag begonnen met het rooien van de ruim 2000 bomen. Aannemerscombinatie Teredo/GFM Rondhout start op 2 januari met het rooien van de 2111 resterende stuks; een klus die tot eind februari gaat duren. Het opruimen…

read more

Holtingerveld; na snoei en kap smeren met roundup

Melding: Sinds natuurmonumenten en Staatsbosbeheer het gebied holtingerveld hebben overgenomen van defensie is er een massale kap aan de gang. Beide wijzen naar elkaar als je ze hier direct over aanspreekt. Voor een groot deel hebben ze hout nodig voor de biomassa. De kap wordt verleent door natura 2000 door het Programma Aanpak Stikstof, waarmee ze 5 hectare per jaar…

read more

Grote ingrepen in het Overijssels Landschap

Melding: Grote ingrepen in het Overijssels Vechtdal en op de Sallandse Heuvelrug.  Veel bos gaat verdwijnen. Op basis van het plan Natura 2000 en dat het om ‘herstelwerkzaamheden’ gaat. Hierdoor vind men dat er natuurherstel plaatsvindt, terwijl alle aanwezige natuur wordt vernietigd. Het zand wil men vrij spel geven, en heidevelden wil men versterken, uitbreiden. Het gaat om ruimte voor…

read more

Oude laanbomen landgoed Slangenburg; Doetinchem

Het “Beschermen”, “Beleven” en vooral “Benutten” door Staatsbosbeheer op Landgoed Slangenburg in Doetinchem. Staatsbosbeheer wordt kritisch gevolgd door het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg. Het comité houdt een vinger aan de pols: ” Het is wel jammer dat er nog flink wat goede bomen tussen staan, die in de hele laan mee gaan”, zegt Pauline de Vries van het comité.“ Zie…

read more

Houtkap 7000 populieren langs A6

Van Gelder en Krinkels beginnen 15 oktober met de vervanging van 7000 oude populieren langs de A6 bij Lelystad door jonge populieren en struiken. De opbrengst van het hout brengt genoeg op voor de kap en herplant. De combinatie VGK (Van Gelder en Krinkels) verwacht het verwijderen van de populieren begin 2019 af te ronden. Daarvoor wordt ‘the Harvester’ ingezet…

read more

Petitie: Schoorlsebos moet blijven

Wij luiden de noodklok Omdat Staatsbosbeheer Van Plan Is Om 96 Hectare Of Meer Dennenbos Te Kappen. Dit is gepland op basis van het plan Natura 2000 en suggereert dat het om ‘herstelwerkzaamheden’ gaat. Hierdoor lijkt het alsof er natuurherstel plaatsvindt, terwijl alle aanwezige natuur wordt vernietigd en men het zand dat overblijft vrij spel wil geven. Er is al…

read more

Voorgenomen kap van bomen in het Mallebos in Spijkenisse

Melding: In het Mallebos in Spijkenisse heeft Staatsbosbeheer markeringen aangebracht op bomen die gekapt gaan worden.  Het gaat hierbij om de voorgenomen kap van Populieren (in verband met de houtproductie), Essen (in verband met ziekte) en overige bomen (uitdunnen).  Het Mallebos is productiebos voor Staatsbosbeheer, maar voor de bewoners van Spijkenisse (gemeente Nissewaard) is het een belangrijk natuur- en recreatiegebied.…

read more

Brielle; meer verzet tegen SBB

Buurt boos over forse kap: ‘Ook kerngezonde bomen tegen de vlakte’ Bewoners langs de Staaldiepseweg in Brielle eisen hun buffer tegen geluids- en stankoverlast terug. Daar zijn door een forse kap grote gaten in ontstaan. ,,We willen eruit komen met Staatsbosbeheer, anders beginnen we een juridische procedure”, zegt Dolf Noppen uit het buurtje met tien luxe woningen. De tien families wonen schitterend langs…

read more

verwoesting na kaalslag Bleiswijkse Zoom, recreatiegebied Rottemeren

Bomenkap Bleiswijkse Zoom. Gemeente Lansingerland. Vanuit mijn oude professie, bijna 25 jaar bos- en natuurbeheer, schrijf ik dit stukje over de ongehoorde houtroof zoals die gaande is in het recreatiegebied Rottemeren. Het gaat over de uitvoering van de kap die nodig zou zijn vanwege de essentaksterfte. Een handeling die op zijn minst discutabel is, zie daarvoor de website van de…

read more