Search Results for :

Staatsbosbeheer

Ernstige kritiek van oud-directeur Staatsbosbeheer op houtkap

Bron: nieuwsblad de Kaap Frits van Beusekom, voormalig directeur van Staatsbosbeheer, is ernstig bezorgd over de manier waarop deze organisatie tegenwoordig de Nederlandse bossen beheert. Staatsbosbeheer pleegt volgens hem roofbouw, sinds het geld moeten verdienen. De afgelopen jaren volgde hij de werkzaamheden in Boswachterij de Amerongse Berg nauwlettend. Hij concludeerde dat deze meestal strijdig waren met het eigen beleid en…

read more

Staatsbosbeheer kapt Haagse Bos kaal

Staatsbosbeheer kapt onder het mom van Essentaksterfte het Haagse Bos kaal. Onder het mom van de bestrijding van de Essentaksterfte worden er 1600 bomen in het Haagse Bos gekapt. Het lijken er trouwens meer als je de stammen gestapeld ziet.

read more

Rottemeren: Staatsbosbeheer?? Nou het is staatsbos” ruineer

Melding: Het is een schande dat een persoon achter een bureau zegt dat alle Essen om gekapt moeten worden en dat dat ook gewoon gebeurd!? Wat is dit voor kolder! Zieke bomen die wel eens om zouden kunnen waaien….Nou daar is anders niets van te zien bij alle opgelapte bomen. Prachtig gezond hout! Waarom niet alleen de echte dode bomen.?…

read more

Staatsbosbeheer verwoest de Peel

Dit ingezonden stuk over de Peel is geschreven door Erik Vink uit Deurne. Hij is journalist, schrijver en theatermaker. Het project Life+ van Staatsbosbeheer zou de natuur in de Peel moeten herstellen. Het resultaat is echter om verdrietig van te worden, aldus Vink. Mooie foto in het Weekblad voor Deurne. Daar staan ze, en ze heffen het glas. Beter gezegd:…

read more

Demonstratie honderden mensen; Schoorlse bossen

Honderden mensen liepen gisteren, 16 maart 2019, mee in de rouwstoet als demonstratie tegen het kappen, dunnen en omvormen van het bos. De stoet begon onderaan de Klimduin in Schoorl. Om 13.00 uur liepen ze in optocht naar ‘de Corsicaan’, kantoorgebouw van Staatsbosbeheer, in Schoorl.

read more

60 voetbalvelden bos gekapt, Groningen

Melding: Hierbij een foto welke is genomen van één van de bospercelen voor onze boerderij. Vanwege de Essentakziekte een complete kaalslag en met lomp geweld. Het betreft de locatie wethouder L Veemanweg  in Meeden, Groningen. Er zijn vele plekken in ons dorp die er aan moeten geloven. Zelfs het gehele dorpsbos wordt vlakgemaakt met de grond! Een heel bos ter…

read more

Verwoesting na bomenkap Roggebotzand

Melding: Afgelopen jaar zijn er veel bomen gekapt op Roggebotzand, Flevoland. Essen, in het kader van de Essentakziekte. Volgens de (beperkte) informatie die ik heb (wat me verteld is :-)) ging het om het kappen van stroken van 20-30 m breed, grenzend aan wegen (o.a. de N307, maar ook onooglijke zandpaadjes). En dit dan vooral in het kader van de…

read more

Kapwoede van natuur(beschermings) organisaties!

Grote zorgen over rigoureuze ontbossing in Nederland Op dinsdag 1 januari jl. waren Fransien en ik heerlijk wezen wandelen in het Schaffelaarsebos te Barneveld, een bos met veel jeugdherinneringen.  Eigenlijk kun je het tegenwoordig geen bos meer noemen, want het heeft meer weg van een park, want zo ontzettend groot is het nou ook weer niet, maar toch…! Aan het…

read more

Bomenkap Aalten

Melding: Hieronder het schrijnende verhaal van een Aaltenaar die de mooie oude bomen wilde behouden rond een van de fraaiste vennetjes daar. Maar de kettingzaag kwam. “In 1898 werd door een aantal Aaltense notabelen de vereniging ‘Aaltens Belang’ opgericht. Men ontplooide tal van activiteiten op sociaal en maatschappelijk gebied en één er van, was de aankoop van het Loohuisbos om…

read more

Eeuwenoude elzenwal ge-oogst in Noordbargerbos

Melding: Dit weekend in t Noordbargerbos, een eeuwenoude elzenwal en oud beukenbos gekapt. Eerder al werden de oude abelen langs het kanaal Middelburg Vlissingen gekapt, grote delen van Springendal bij Ootmarsum, buspervelen bij Apeldoorn en Arnhem en grote stukken op de Amerongseberg. Er is in dit land een schrikbarende sloop gaande. Volgens de bron Facebook is de kap in de…

read more

INDUSTRIALISERING VAN HET BOS

HET IS HIER GEEN HOUTINDUSTRIE: BOSBOUWERS IN DE ALLIER DEMONSTREREN TEGEN DE “INDUSTRIALISERING” VAN HET BOS. Meer dan 1000 personen verzamelen zich in het bos van Tronçais, in de Allier. Zij willen de staatsbossen redden. Zo’n 1200 bosbouwers en “gewone” burgers zijn op 25 oktober 2018 bijeengekomen in Saint-Bonnet-Tronçais (Allier) om de privatisering aan de kaak te stellen van het…

read more

Doe mee, Onderzoek Monitor KRO – Bomen kappen voor bio-energie

Vaak krijgen we tips binnen over bomenkap en regelmatig wordt daarin gesteld dat de bomen worden verkocht aan bio-energiebedrijven. Maar veel van die bedrijven stellen alléén resthout te gebruiken voor hun biocentrales. Dat klinkt duurzaam, maar hoe realistisch is dat op de lange termijn? Na een artikel over de kap van bomen in Schoorl krijgen we veel tips binnen. Ontzettend…

read more

Petitie: Stop grootschalige bomenkap; een ander en duurzamer natuurbeleid

Inmiddels zullen velen van u het interview met Frits van Beusekom hebben gelezen. Zo niet: https://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/zware-kritiek-van-oud-directeur-staatsbosbeheer-op-houtkap-545338. Voor ons (ruim 20 gezamenlijke bomen-, natuur- en belangenorganisaties) hèt moment om een petitie te starten om deze schadelijke gang van zaken proberen te stoppen, want het huidige overheidsbeleid biedt hiertoe alle ruimte. Daarom: Bomen: een belangrijk antwoord op de klimaatverandering! Maar NL ontbost sneller…

read more

Bomenkap Schoorlse bos – part one

Melding: Hierbij enkele foto’s die wij hebben gemaakt van een een enorme muur boomstammen langs de zeeweg (fietspad) in de Schoorlse duinen. Over een lengte van ca. één kilometer, plaatselijk drie rijen dik en ca. 5 meter hoog. Volgens Staatsbosbeheer zou dit uitdunnen zijn. Volgens ons moet het bos geld opleveren. De boomstammen worden vervoerd naar de haven van IJmuiden…

read more