Search Results for :

Staatsbosbeheer

Vernietigend beleid Houten en Staatsbosbeheer

Melding: Staatsbosbeheer heeft september vorig jaar een flinke kaalslag teweeggebracht in natuurgebied Nieuw Wulven in Houten, onder het mom van bevordering doorstroming en waterkwaliteit. Het vrijgekomen hout is afgevoerd en als biomassa verwerkt. Talloze bosbewoners als insecten, ringslangen, vogels, hazen en reeën zijn letterlijk van hun woon en leefplekken beroofd. Het is niet genoeg. Gemeente Houten en Staatsbosbeheer hebben de…

read more

geplande kap laanbeuken staatsbosbeheer

Melding: In het bos een kilometer achter mijn huis (vak 42 van boswachterij Ruinen) wil Staatsbosbeheer een aantal beuken van 70 a 80 jaar oud kappen. Waarschijnlijk doen ze dit onder de noemer van uitdunnen. De bomen vormen nu een mooie laan door een smal stuk bos heen. Allerlei aangestipte bomen bevatten holen voor spechten en andere dieren. De bomen…

read more

Ernstige kritiek van oud-directeur Staatsbosbeheer op houtkap

Bron: nieuwsblad de Kaap Frits van Beusekom, voormalig directeur van Staatsbosbeheer, is ernstig bezorgd over de manier waarop deze organisatie tegenwoordig de Nederlandse bossen beheert. Staatsbosbeheer pleegt volgens hem roofbouw, sinds het geld moeten verdienen. De afgelopen jaren volgde hij de werkzaamheden in Boswachterij de Amerongse Berg nauwlettend. Hij concludeerde dat deze meestal strijdig waren met het eigen beleid en…

read more

Staatsbosbeheer kapt Haagse Bos kaal

Staatsbosbeheer kapt onder het mom van Essentaksterfte het Haagse Bos kaal. Onder het mom van de bestrijding van de Essentaksterfte worden er 1600 bomen in het Haagse Bos gekapt. Het lijken er trouwens meer als je de stammen gestapeld ziet.

read more

Rottemeren: Staatsbosbeheer?? Nou het is staatsbos” ruineer

Melding: Het is een schande dat een persoon achter een bureau zegt dat alle Essen om gekapt moeten worden en dat dat ook gewoon gebeurd!? Wat is dit voor kolder! Zieke bomen die wel eens om zouden kunnen waaien….Nou daar is anders niets van te zien bij alle opgelapte bomen. Prachtig gezond hout! Waarom niet alleen de echte dode bomen.?…

read more

Staatsbosbeheer verwoest de Peel

Dit ingezonden stuk over de Peel is geschreven door Erik Vink uit Deurne. Hij is journalist, schrijver en theatermaker. Het project Life+ van Staatsbosbeheer zou de natuur in de Peel moeten herstellen. Het resultaat is echter om verdrietig van te worden, aldus Vink. Mooie foto in het Weekblad voor Deurne. Daar staan ze, en ze heffen het glas. Beter gezegd:…

read more

Overzichtskaart kap Groninger (dorps)bossen

Melding: Sinds de zomer van 2017 kapt Staatsbosbeheer vele (dorps)bossen op het Groninger Hogeland. Vaak gaat het om kleibossen met een grote biodiversiteit die, in tegenstelling tot de ‘zombie-natuur’ van de intensieve landbouw, een (vaak laatste) toevluchtsoort bieden aan flora en fauna. De directe (officiële) aanleiding voor de grootschalige kaalslag is de essentaksterfte, maar in de praktijk lijkt er meer…

read more

Kappen beeldbepalende bomen op de Kemperheide

Melding: Vaak kom ik op de Kemperheide, in Arnhem op de hoogte van de Deelense weg aldaar. Na 2 jaar kwam de eerste kap, onder het motto ‘geef de bomen ruimte’, en nu in het afgelopen winterperiode was er weer een kap, met precies dezelfde duiding. het bos is intussen ernstig aangetast. De bomen die zijn gerooid zijn niet de…

read more

Bomenkap Eyserbos Zuid Limburg

Melding: Vorig jaar is op grote schaal een gedeelte van het Eyserbos  in  Zuid Limburg gekapt en jonge aanplant aangebracht. Het bosgebied is in 2018, overgenomen / beheer van Staatsbosbeheer door het Limburgs Landschap.  In dit zelfde gebied zijn reeds lange tijd vele bomen gemarkeerd om te worden gekapt. Vanuit bosbeheer noodzakelijk ?  Gezien de maatschappelijke discussie op dit moment…

read more

Bos verdwenen. Engbertsdijksvenen, Overijssel

Melding: En ja hoor, ook vandaag weer geconfronteerd met bomenkap door Staatsbosbeheer; 175 hectare !!!  i.o.v de provincie. Engbertsdijksvenen is een natuurgebied. Een citaat van de provincie: “Met de maatregelen wordt dit gebied een gezond en duurzaam leefgebied met ruimte voor natuur, recreatie, landbouw en economie”” p.s. het hout is verkocht door Staatsbosbeheer.

read more

Kaalslag in Nationaal Park De Maasduinen

Melding: In Nationaal Park De Maasduinen, gemeente Gennep en Bergen (L)  zijn in de afgelopen maanden, winter 2018/2019, op grote schaal verspreide bospercelen kaalgeslagen met grote machines, die alleen al om bepaalde bomen te bereiken een spoor van verwoesting achterlieten. Dit wordt aan de bosrand op plakkaten van Staatsbosbeheer gemotiveerd met noodzakelijke ‘verjonging’ en het streven naar meer verschillende biotopen,…

read more

Barendrecht, gezonde essen ook gekapt

Melding: Bijna alle Essen in het recreatie gebied ” de Oude Maas” bij Barendrecht worden gekapt omdat ze ziek zouden zijn. Natuurvereniging Ijsselmonde is het absoluut niet eens met Staatsbosbeheer en zegt dat een zeer klein deel van de bomen ziek is. Ik woon tussen deze bomen en zie geen van de kenmerken van ziekte bij deze Essen. Het is…

read more

Kaalkap Grafheuvel Alphen (NB)

Melding: In de bossen tussen Alphen en Baarle ligt een grafheuvel van 1500 tot 3500 jaar voor christus. En dit is er niet zomaar een, het is (samen met die van Hoogeloon) de grootste van Nederland De grafheuvel (was) gelegen in een prachtige open plek in het bos, een klein heideveldje omringt door dennen en loofbomen. Dit natuurhistorisch pareltje is…

read more

Vierhouten. SBB kapt monumentale vliegdennen op de Noorderheide.

Melding: In januari is SBB begonnen bomen te oogsten – zoals ze het noemen op een infobordje – op de Noorderheide tussen Elspeet en Vierhouten. De houtoogst gaat hand in hand met het stimuleren van meer variatie in de vegetatiestructuur van de heide. Daarnaast worden meer geleidelijke overgangen van hei naar omringende bosranden ontwikkeld. In de loop van de jaren…

read more